49.

```

Jeho myseľ žije

vo vnútri tajnej

jaskyne smútku.

Jeho srdce žije

vo vnútri posvätného

domova smútku. ```

From:Sri Chinmoy,Mojich päťdesiat vďačných liet, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fgs