50.

```

Objav neskorého večera jeho života:

Sila Božieho Odpustenia

rozbila

Vežu Božej Spravodlivosti. ```

From:Sri Chinmoy,Mojich päťdesiat vďačných liet, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fgs