29.

Odhaľuj neustále to,
čím si: nanajvýš
vybraným nástrojom Boha.
Skrývaj mocne to,
čím nie si:
obrovským princom
sna nevedomosti.