28.

Neobávaj sa Boha,
neobávaj.
Vaše sladké opätovné zjednotenie
sa nemusí odkladať.