28.

```

Neobávaj sa Boha,

neobávaj.

Vaše sladké opätovné zjednotenie

sa nemusí odkladať. ```

From:Sri Chinmoy,Mojich päťdesiat vďačných liet, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fgs