30.

Neinšpirujúca myšlienka,
krátka či dlhá, je duchovne
nesprávna.
Neašpirujúci život,
krátky či dlhý, je duchovne
nesprávny.