AK CHCEŠ BYŤ VEĽKÝ1

Ak chceš byť veľký, potom sa neustále uč všetko – všetko vo všetkom a všetko zo všetkého.

Ak chceš byť dobrý, potom sa neustále odúčaj veci, ktoré si sa naučil vo svete túžob a neustále sa uč všetko vo svete ašpirácie.

Ak chceš byť len vo svete realizácie a nie vo svete túžob ani vo svete ašpirácie, potom sa nemusíš nič učiť a nemusíš sa nič odnaučiť. Musíš sa len stať tým, čím sa chceš stať. Ako sa môžeš stať tým, čím sa chceš stať? Môžeš to urobiť len vtedy, keď budeš cítiť, že ty sám sa nemôžeš urobiť tým, čím sa chceš stať. Žiadna ľudská sila to nedokáže. Len Milosťou, ktorá prichádza zhora, dokážeš urobiť, čo chceš, a stať sa tým, čím sa chceš stať.

Ako získaš túto Milosť? Získaš ju tým, že budeš roniť milujúce slzy vďačnosti k Najvyššiemu v každom okamihu za to, čo pre teba urobil zo Svojej nekonečnej Štedrosti a tiež za to, čo pre teba zo Svojej nekonečnej Štedrosti neurobil. Boh ti zo Svojej nekonečnej Štedrosti dal veľa vecí, aby to božské v tebe mohlo byť šťastné. Avšak veľa vecí ti Boh pre tvoje vlastné dobro nedal. Za to, čo ti Boh dal, i za to, čo ti nedal, si musíš vytvoriť pocit neustálej vďačnosti. Vo vnútri tejto vďačnosti Ho určite uvidíš, pocítiš a zjednotíš sa s Ním v Jeho integrálnom Živote Božskosti.


  1. EA 64. 18. júla 1977, 12:40 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica, New York.