Červené svetlo11

Červené svetlo ma zastavuje, keď sa ponáhľam. To isté červené svetlo upokojuje môj život, keď sa neponáhľam.

Chcem sa tešiť zo životného dychu času. Červené svetlo mi hovorí, že život nie je vždy rovná cesta. Varuje ma pre moje vlastné dobro. V žiadnom prípade sa mi nesnaží brániť, aby som prejavil svoju život zachraňujúcu rýchlosť ani svoju život zachraňujúcu skutočnosť.

Červené svetlo je mojím pravým priateľom v prestrojení. V duchovnom živote je červené svetlo mojím svedomím. Moje svedomie mi nikdy nebráni, aby som urobil správnu vec: len chce, aby som nerobil nebožské veci. Je vždy dychtivé, aby ma varovalo, nech neurobím nesprávnu vec a inšpirovalo ma, aby som urobil správnu vec.

Keď neposlúcham červené svetlo, vstupujem do hrozivého nebezpečenstva, do samotných pazúrov smrti. Podobne, keď nepočúvam jemné, sladké a usmievajúce sa príkazy môjho svedomia, môžem sa vo svojom živote ašpirácie dostať do úplnej katastrofy. Moje svedomie ma neodrádza, aby som robil správnu vec, ani mi v tom nebráni, ale žiada ma, aby som bol opatrný, aby ma hladný tiger ľudského zvieracieho života nezničil.

Vďaka svojmu svedomiu som ľudskou bytosťou. Ak sa budem držať dušeplných príkazov svojho svedomia, uvidím vo svojom živote len tvár spokojnosti. Táto spokojnosť je samotným začiatkom mojej rozkvitajúcej viery. Keď som spokojný, plne rozkvitám. Keď plne rozkvitám, cítim, že som nielen nástrojom, ale že som nástrojom svojho Milovaného Najvyššieho.

Vždy ťa budem milovať a zbožňovať, červené svetlo! Si vskutku záchrancom môjho vonkajšieho života. Ó, moje svedomie, milujem ťa a zbožňujem ťa, pretože si vskutku záchrancom môjho vnútorného života. Vďaka tebe nevečeriam s nocou nevedomosti. Bezpečne idem k Svetlu Večnosti, ku Kráse Nekonečnosti a k Láske Nesmrteľnosti.


EA 61. 18. júla 1977, 8:15 — Jamaica High School track, Jamaica, New York.