Neposlušnosť je na dennom poriadku 10

Neposlušnosť je na dennom poriadku. Nezáleží na tom, čo robím, nezáleží na tom, koľkokrát o neposlušnosti píšem, nezáleží na tom, koľkokrát o neposlušnosti hovorím, zdá sa, že neposlušnosť žiakov sa nikdy neskončí. Aj včera som hovoril o neposlušnosti, o tom, čo sa stalo, keď Adam a Eva neposlúchli Boha. Potom neskôr, keď sme boli v autobuse, som vás požiadal, aby ste spievali. Nebol tam ani jeden nadšený spevák. Stopercentnú vinu dávam vedúcemu vašej skupiny. Ak vedúci nemá potrebnú poslušnosť a nadšenie, potom je to skutočne bolestný šok. Neviním nikoho ďalšieho, ak ste zaspali alebo neprejavili záujem. Ale ak od vedúceho neprichádza žiadny nadšený prejav či prístup k ostatným členom, potom sa cítim veľmi smutný. A tiež medzi členmi skupiny by mali byť dvaja alebo traja, ktorí by prišli a inšpirovali vedúceho, aby spieval. Tu som ja najvyšší vodca. Keď poviem: „Urobte niečo,“ a žiaci nesúhlasia alebo zaspia, potom sa o nich postarám svojím vlastným spôsobom. Avšak vedúci, ktorého určím, musí tiež byť zodpovedný.

Na jednej strane vás beriem sem, tam a všade. Nemáte čas cvičiť a je mi to ľúto. Na druhej strane cítim, že tieto veci sú absolútne nevyhnutné, aby sa šírilo moje svetlo. Včera prišlo na náš koncert dosť veľa ľudí. Boli nesmierne vnímaví. V autobuse ste mali veľa času cvičiť, ale vy robíte to, čo vás teší. Na to, čo teší mňa, nemáte čas. Aspoň jednu hodinu ste boli vo svete zábavy. To ste robili.

Keď vám uberiem z vášho času a nemôžete nacvičovať, nahradím vám to. Ale keď vás požiadam, aby ste spievali, vtedy ste unavení, neochotní a vyčerpaní. Môžete si myslieť, že to nič nie je, Guru to nebude brať vážne. Ale ja to budem brať vážne, dokonca aj keby som vám povedal, aby ste sa o kúsok posunuli a nepovedal som vám prečo. Ak to neurobíte, potom sa to zaznamená na tabuľke môjho srdca. Nemyslíte si, že vás žiadam, aby ste urobili niečo významné. Nežiadam vás, aby ste skočili z Empire State Building a ukázali tak svetu, že ste poslušní. Je ľahké ukázať svetu, že ste poslušní tým, že urobíte niečo pozoruhodné. Ale skutočná poslušnosť musí byť v každom okamihu a v každom čine. Ak vás požiadam, aby ste sa o kúsok posunuli, prosím, cíťte, že táto žiadosť je nanajvýš dôležitá. Je to, akoby som vás požiadal o všetko. Myseľ povie: „To je ľahšie než najľahšie, preto sa nič nestane, keď to neurobím.“ Ale ak neurobíte niečo veľmi ľahké, urobíte niečo veľmi ťažké?

Odteraz od vás chcem, aby ste akúkoľvek moju žiadosť brali ako božský príkaz. Mal som už dosť zarmucujúcich skúseností. Dokonca aj keď vás požiadam o niečo ľahkým tónom, musíte to urobiť. Odteraz, ak vyslovím jednoduchú žiadosť, potom bez ohľadu na to, komu to hovorím, urobte to. Inak vám vaša neposlušnosť vo vnútornom svete vykope váš vlastný hrob. Odteraz, prosím, berte moju žiadosť ako božský rozkaz prichádzajúci priamo od Absolútneho Najvyššieho. V opačnom prípade budem veľmi smutný a znepokojený. Za včerajšiu neposlušnosť dávam na sto percent vinu vášmu vedúcemu. Nebudem viniť ostatných, pretože vedúci je mojím zástupcom v určitej oblasti. Neviem, čo budem s vami robiť v budúcnosti, ak uvidím, že vo vašich životoch zvrchovane vládne neposlušnosť. Preto prosím, prosím, nebuďte neposlušní.

Neviete, kto som. Nanešťastie alebo našťastie, ja viem, kto som. Pretože viem, kým som pre vás, pre Boha a pre celý svet, musím sa ku vám správať takýmto spôsobom. Ak ste pripravení som mnou spievať a tancovať, potom keď poviem: „Sadnite si,“ musíte to urobiť. Takúto poslušnosť potrebujete.

Toto sa týka vás všetkých. Preukazujem vám nesmiernu lásku, náklonnosť, záujem, všetko. Dokonca aj vaša hlúpa myseľ tomu niekedy verí. Nedávno som mal prednášku o tom, ako budem používať svoju Výšku Spravodlivosti a nie svoje Svetlo Súcitu. V tomto živote vás žiadam, aby ste urobili alebo neurobili len jednu alebo dve veci. Keď vás požiadam dvakrát, trikrát, štyrikrát, aby ste niečo nerobili, potom už budem veľmi prísny. Dám vám posledné varovanie, a ak ma ani potom neposlúchnete, požiadam vás, aby ste opustili Centrum. Je to pre mňa veľmi, veľmi bolestivé, keď musím požiadať ľudí, ktorí s nami boli veľa rokov, aby odišli. Ale je len jeden dôvod, prečo ľudí žiadam, aby opustili Centrum, a tým je neposlušnosť. Prijmem a budem tolerovať takmer čokoľvek, čo robíte, okrem neposlušnosti, pretože neposlušnosť je to isté, ako stáť proti mne. Proti sebe bojujú dve armády. Keď ma otvorene neposlúchate, prechádzate na stranu nepriateľa a bojujete proti Najvyššiemu, proti Vôli Najvyššieho.

Prosím, prosím, žiadam vás, nebuďte nikdy voči mne neposlušní, najmä pokiaľ ide o váš emocionálny a vitálny život, ktorý je vašou okamžitou záhubou. Ak ma neposlúchnete v akejkoľvej oblasti života, vtedy vám odpustím, ale ak ide o emocionálny život, žiadam vás, aby ste to nerobili, zvlášť na vonkajšej úrovni. Môžete povedať, že ste na vnútornej úrovni nedostali odkaz. Ale keď vám raz poviem na vonkajšej úrovni, nemôžete to neskôr poprieť.

Takže vám všetkým hovorím: prosím, prosím, nebuďte neposlušní. Ak ma neposlúchnete, búrite sa proti Vôli Najvyššieho vo mne. Ak ste mimo Centra, môžete tešiť samých seba a robiť si, čo chcete. Ale ak sa vzbúrite v našej sladkej, malej rodine, nebudem schopný to znášať. Požiadal som dvoch žiakov, aby opustili naše Centrum. Trhá mi to srdce, ale riadim sa Vôľou Najvyššieho. Nemám žiadny iný spôsob, ako jednať s týmito ľuďmi. Ak ma neposlúchnete, zajtra môžete byť na rade vy. Musím byť na vás veľmi prísny kvôli svojej jednote s Najvyšším. Vtedy tu nie je žiadny otec, žiadna matka, žiadny brat, žiadna sestra, žiadny syn. Ak vás požiadam, aby ste niečo urobili, a vy to neurobíte, zajtra vás postihne rovnaký osud.

Jeden z mojich aspektov spieva a tancuje s vami. Som váš verný priateľ, váš večný priateľ. Avšak možno vás budem musieť požiadať, aby ste opustili Centrum, opustili našu sladkú, malú rodinu, aby ste nemali rozpor medzi svojím duchovným a vonkajším životom. Ak som komukoľvek tu z vás dal varovanie, prosím, berte to ako posledné varovanie. Potom, ak stále budete neposlušní, viete, aký bude váš osud. Takže buďte opatrní, buďte opatrní, buďte opatrní. Ak robíte správne veci, potom ste vskutku klenotom v mojom vďačnom srdci. Ale ak ma neposlúchate, vaša neposlušnosť vás odo mňa odnesie ďaleko, ďaleko, ďaleko. Potom budete úplne stratení – úplne! – a moja prítomnosť bude vo vašom živote veľmi chýbať.


EA 60. 18. júla 1977, 6:55 — Jamaica High School track, Jamaica, New York.