Pripravujem sa20

Pripravujem sa. Pripravujem sa na nový úsvit, na nové ráno a na nový deň. Vedome a rázne pochovám svoje minulé zážitky – zážitky neúspechu, zážitky frustrácie, zážitky bezcennosti. Z tabuľky svojej pamäte vymažem všetky nepekné zážitky, neosvecujúce zážitky, ktoré som doteraz v živote mal. Pripravujem sa na stále nový život.

Viem, prečo som zlyhal, prečo som sklamal svojho Milovaného Najvyššieho. Zlyhal som, pretože som zanedbával sekundy svojho života, plytval som minútami svojho života, ignoroval som hodiny svojho života. Odteraz v každej sekunde svojho života uvidím skutočnú existenciu desiatich rokov. V každej minúte svojho života uvidím skutočnú existenciu štyridsiatich rokov a v každej hodine svojho života uvidím skutočnú existenciu sta rokov. Zakaždým, keď nebudem správne využívať sekundy, minúty a hodiny svojho života, budem cítiť, že som ďaleko, ďalej a najďalej od svojho predurčeného Cieľa. A zakaždým, keď budem správne používať sekundy, minúty a hodiny svojho života, budem cítiť, že moja hodina realizácie Boha sa rýchlo približuje. Nebudem sa musieť nútiť , aby som to cítil; bude to niečo spontánne a automatické. Už sa nebudem so svojou loďou plaviť medzi večerom nádeje a nocou sklamania. Budem na nej plávať medzi svetlom prísľubu a blaženosťou uspokojenia.

Kvôli svojmu životu pripútania, kvôli svojmu životu túžob a kvôli svojmu konečnému životu som sklamal svojho Milovaného Najvyššieho a svoju skutočnú existenciu. Ak budem stále milovať to konečné vo mne, budem naďalej zanedbávať svojho Milovaného Najvyššieho a svoju skutočnú existenciu. Ale ak začnem milovať len to Nekonečné vo mne, potom nebudem nútený pozerať sa do tváre frustrácie, do tváre zlyhania. Budem len lietať na oblohe so svojím milovaným priateľom Večnosti, s vtákom mojej duše. Zostanem v Zlatej Lodi Najvyššieho Kormidelníka svojej Večnosti a budem sa plaviť a plaviť k neohraničenej Krajine Božskosti a k Brehu Nesmrteľnosti.

Môj nový život bude životom sebapresahujúcich a Boha pozývajúcich úsmevov. Môj starý život mi dal to, čo mal: strach z Boha, strach z túžby, strach v túžbe. Môj nový život mi dáva posolstvo lásky k Bohu a naplnenia Boha Božím vlastným Spôsobom. Pripravujem sa na to, aby som sa stal Božím nanajvýš vybraným nástrojom – aby som Ho miloval, tešil Ho a napĺňal Ho vždy a vždy Jeho vlastným Spôsobom.


EA 45. 16. júla 1977, 12:20 — John F Kennedy High School, Bronx, New York.