Prečo sa schovávam?19

„Môj Pane Najvyšší, prečo sa chcem niekedy pred Tebou schovať? Čo je dôvodom, že sa niekedy pred Tebou zúfalo snažím ukryť svoje myšlienky? Prečo? Prečo? Je to preto, že sa Ťa bojím? Alebo preto, že Ťa milujem a cítim, že Ti ublíži, ak budeš poznať moje nepekné a nečisté myšlienky na fyzickej úrovni? Viem, že na vnútornej úrovni Ťa nikdy nebudem môcť oklamať. Na vonkajšej úrovni však cítim, že vďaka svojej chytrej mysli Ťa budem schopný oklamať ľudským spôsobom – že možno nepoznáš všetky spletitosti ľudského života. Povedz mi, prečo sa chcem pred Tebou schovať a ukryť pred tebou svoje myšlienky.“

„Moje dieťa, do určitej miery je pravda, že sa Ma bojíš. Preto sa predo Mnou schovávaš. Ale zároveň je do určitej miery pravda, že sa bojíš, že Ma – to znamená ľudské vedomie vo Mne – zraníš, ak uvidím, že trpíš nezdravými myšlienkami. Pretože som s tebou stotožnený, budem nepochybne trpieť. Ale hlavným dôvodom je niečo iné. Nevedome, ak nie dokonca aj vedome, si uchovávaš život nevedomosti. Chceš sa predo Mnou skryť, pretože vieš, že aj keď teraz vedome chceš život múdrosti, ovláda ťa a vládne ti život nevedomosti. Držíš sa týchto myšlienok, pretože cítiš, že to je niečo, čo môžeš mať, zatiaľ čo božské myšlienky, osvecujúce myšlienky, nebeské myšlienky, sú možno všetko mentálne halucinácie. Takto uvažuješ, preto si nevedome, ak nie vedome, opatruješ a ceníš svoje nebožské myšlienky.

Avšak, Moje dieťa, rád by som ti povedal, že sa Ma nesmieš báť ani cítiť, že Mi ublížiš. Božské vo Mne ťa nikdy nebude trestať. Božské vo Mne nebude nikdy zranené tvojimi takzvanými nedostatkami. Ľahko sa môžeš zbaviť týchto nevedomosťou zahalených pocitov, predstáv a myšlienok na fyzickej úrovni. Ak sa chceš zbaviť týchto síl, len mysli na Mňa ako na odpadkový kôš alebo smetiak. Na fyzickej úrovni sú to dve správne miesta, kam môžeš zahodiť všetko, čo nechceš. Ak sa chceš na duchovnej úrovni zbaviť nezdravých myšlienok, len ich do Mňa dušeplne a oddane vhoď. Čokoľvek, čím trpíš, vhoď do Mňa. Som tu pre tvoje osvietenie, pre tvoje zdokonalenie, a preto nebudem nikdy spokojný, kým neuvidím tvoju zásadnú premenu.

Musíš cítiť, že tvoje nedostatky sú Mojimi nedostatkami. Nebojíš sa samého seba, ani sa nesnažíš pred sebou skryť, pretože vieš, že si to ty. Podobne, ak na Mňa dokážeš myslieť ako na svoju zväčšenú a rozšírenú skutočnosť, ak dokážeš cítiť, že tvoje ruky sú predĺžené, že všetko čo máš, je rozšírené, a v tomto rozšírenom a zväčšenom vedomí sme ty a Ja jedným, potom uvidíš, že všetko, čo má byť premenené v tebe, sú aj Moje nedostatky.

Preto sa Ma neobávaj, ani sa nestrachuj, že mi ublížiš ľudským spôsobom. Cíť, že som tvojím univerzálnym Životom, tvojím transcendentálnym Životom. Prečo by si sa Ma mal báť? Sme jedným, večne jedným, neoddeliteľne jedným. Menšia časť v nás je osvietená svetlom väčšej, viac osvietenej, viac napĺňajúcej, viac dokonalej a viac božskej časti.“


EA 44. 16. júla 1977, 8:30 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.