Pokora a súcit21

To, čo mám, je pokora, a to, čo má Boh, je Súcit. Pokora je môj dušeplný dar môjmu Pánovi Najvyššiemu. Súcit je plodný dar môjho Pána pre mňa.

Moju pokoru podporujú dvaja významní členovia mojej vnútornej rodiny: jemnosť a nežnosť. Boží Súcit podporujú dvaja vznešení členovia Jeho vnútornej rodiny: Láska a Záujem.

Mojím skrytým pokladom je moja plne rozkvitnutá pokora. Božím odhaleným Pokladom je Jeho plne prejavený Súcit.

Moja pokora má voľný prístup nielen k tým, ktorí ma milujú a potrebujú, ale tiež k tým, ktorí ma nemilujú a nepotrebujú. Boží Súcit je vždy bezpodmienečný. Boží Súcit je pre všetkých. Je to hľadajúci vo mne, kto vďaka svojej vnímavosti prijíma Boží Súcit. Boh-Súcit je pre tých, ktorí sa snažia a snažia, hoci pre nich úspech zostáva naďalej vzdialeným plačom. Práve preto, že Boh-Súcit je pre nich, napokon získajú nielen Boha-Súcit, ale tiež sa stanú nanajvýš dokonalými nástrojmi Boha.

Som stromom svojej pokory, aby som tešil svojho Pána Najvyššieho Jeho vlastným Spôsobom. Boh je dažďom Svojho Súcitu, aby ma naplnil a urobil nesmrteľným Svojím vlastným najvyšším Spôsobom.


EA 46. 16. júla 1977, 18:25 — in transit to New Jersey.