MÁM TÚ VÝSADU1

Mám tú výsadu, že mi Boh dal ľudskú inkarnáciu, pretože len v ľudskom živote Ho môžem realizovať, odhaliť a prejaviť bezvýhradne a bezpodmienečne.

Mám tú výsadu, že sa ma sen nevedomosti neodváži zastrašovať, pretože vidí Boha a Božiu neustálu Ochranu okolo mňa.

Mám tú výsadu, že moje srdce miluje môjho Pána Najvyššieho nekonečne viac, než si moja myseľ dokáže vôbec predstaviť.

Mám tú výsadu, že ma Samotný môj Pán Najvyšší požiadal, aby som Mu ponúkol tichú modlitbu a dušeplnú meditáciu skoro ráno pred tým, než vstúpim do ruchu a zhonu života. Moja tichá modlitba je táto: „Ó, Pane Najvyšší, prijmi môj život odovzdania.“ Moja dušeplná meditácia je táto: „Ó, Pane Najvyšší, vstúp do môjho vďačného srdca a zostaň v ňom.“

Mám tú výsadu, že môj Pán Najvyšší so mnou v Nebi diskutuje o Svojich Kozmických Plánoch a že urobil zo mňa Svojho verného zástupcu, aby som vykonal Jeho Vôľu tu na zemi.

Mám tú výsadu, že ma Boh v každom okamihu miluje viac, než si zaslúžim, hovorí so mnou viac, než si zaslúžim, dáva mi viac, než si zaslúžim. Vo všetkých smeroch robí pre mňa viac, hovorí mi viac a sníva vo mne a cezo mňa nekonečne viac, než si vôbec niekedy zaslúžim.

Mám tú výsadu, že Ho úplne a dušeplne považujem za svojho vlastného, celkom vlastného, svojho vlastného naveky.


  1. EA 35. 14. júla 1977, 12:40 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica, New York.