Som bezmocný11

Ó, Pane Najvyšší, som bezmocný. Dal si mi oči, aby som videl, a srdce, aby som cítil, ale nedal si mi ruky, aby som urobil to, čo je potrebné, zmenil to, čo vidím a cítim, že musí byť zmenené.

Dal si mi Svojich synov a dcéry. Tvoji synovia sa natoľko spriatelili s nečistotou, že je pre mňa nemožné ukončiť ich priateľstvo. Tvoje dcéry sa natoľko spriatelili s neistotou, že je pre mňa nemožné ukončiť ich priateľstvo. Čo je horšie, Tvoji synovia nielen nevedome, ale tiež vedome, ba dokonca úmyselne vhadzujú svoj jed, svoju nečistotu, do ašpirujúcich sŕdc a života Tvojich dcér. Tvoje dcéry vedome a úmyselne vhadzujú svojho mravca neistoty do života Tvojich synov. Keď nečistota Tvojich synov vstúpi do Tvojich dcér, obmedzená čistota Tvojich dcér sa stratí. Keď neistota Tvojich dcér vstúpi do Tvojich synov, obmedzená odvaha Tvojich Synov sa stratí. To neznamená, že ženy nemajú žiadnu nečistotu; majú tiež nečistotu, ale v porovnaní s mužmi jej majú menej. A muži majú tiež neistotu, ale v porovnaní so ženami jej majú menej.

Tvoji synovia cítia, že agresivita – fyzická, vitálna a mentálna – je pravou úlohou muža. Tvoje dcéry cítia, že frustrácia – fyzická, vitálna a mentálna – je pravou úlohou ženy. Mužova agresivita zničí myseľ predtým, než si myseľ uvedomí útok agresivity. Mužova agresivita zničí jeho vitál v momente, keď vstúpi do vitálu. Mužovo telo je zničené vo chvíli, keď počuje samotné slovo agresivita. Mužovo srdce je zničené už pri samotnom pohľade na agresivitu. A predsa Tvoji synovia majú radi agresivitu, milujú agresivitu a sú neoddeliteľnými priateľmi agresivity.

Tvoje dcéry sa tešia z frustrácie viac než z čohokoľvek iného vo svojom živote. Sú sklamané, pretože ich nespočetné túžby nie sú naplnené; sú sklamané, pretože ich túžby sú naplnené. Keď nie sú ich túžby naplnené, cítia, že sú žobráčky. Keď ich túžby naplnené sú, cítia, že Boh dáva niečo dôležitejšie iným ľudským bytostiam, ale pretože túžili a žiadali o nesprávne veci, nachádzajú sa teraz vo svete frustrácie. Cítia, že mali žiadať o niečo iné, mali si správne vybrať. Alebo nemali mať žiadnu túžbu, potom by neboli sklamané. Sú nešťastné, pretože požiadali o nesprávnu vec. Pretože vôbec o niečo žiadali, cítia sa rovnako nešťastne. A zase, keby nežiadali o naplnenie svojich túžob, cítili by sa nešťastne. Takže sklamanie je ich osud. Keď sa ich túžby naplnia, sú sklamané. Keď Ťa nepožiadajú o naplnenie svojich túžob, sú tiež sklamané.

Všetko potrebuje miesto, buď kvôli svojej bezpečnosti alebo iba preto, že všetko nevyhnutne potrebuje miesto na odpočinok, dokonalé útočisko. Muži nachádzajú bezpečné miesto pre svoju agresivitu v ženách; ženy nachádzajú bezpečné miesto, miesto na odpočinok pre svoju frustráciu v mužoch. Muž ponúka injekciu svojej agresivity srdcu ženy a žena ponúka injekciu svojej frustrácie životu muža.

Môj Pane Najvyšší, som bezmocný, pretože vidím záplavu nečistoty a delové strely agresivity Tvojich synov. Som bezmocný, pretože vidím rieku neistoty a pantera sklamania Tvojich dcér. Tieto skľučujúce, deštruktívne a žalostné vlastnosti, či schopnosti mužov a žien ničia Tvojich synov a dcéry priamo pred Okom môjho súcitu a skutočnosťou mojej realizácie.

Ó, Pane Najvyšší, ak Ťa žiadam, ak Ťa prosím, aby si dal viac schopnosti mužom a ženám, aby mohli prekonať svoje nedokonalosti, len mi povieš, že už si im dal potrebnú schopnosť na prekonanie týchto neašpirujúcich, skľučujúcich a deštruktívnych síl. Už si im dal schopnosť, ó, Pane Najvyšší, ale urob mi láskavosť. Daj im viac schopností, nie preto, že si to zaslúžia, nie preto, že oni sami cítia túto potrebu, ale preto, že cítim, že im nedokážem pomôcť. Skúšal som to s nimi, modlil som za nich, ale nedokázal som im pomôcť. Vtedy bola slabosť ich vedomou i nevedomou silou. Ale príde doba, keď nebudú mať vôbec žiadne slabosti.

Bol som inšpirátorom, bol som služobníkom, bol som milovníkom tejto novej vízie, ktorá má v sebe silu zmeniť tvár sveta. Vízia bez sily nie je víziou. Načo je dobré vidieť, keď nemôžeš meniť? A naopak, ak nevidíš, čo musíš zmeniť, čo budeš meniť? Je dobré vidieť, je lepšie zmeniť a najlepšie je, ak potom, čo urobíš zmenu, predĺžiš túto zmenu, túto dokonalosť, na neurčito a naveky.

Môj Pane Najvyšší, dal si mi víziu, aby som videl Tvoje stvorenie také, aké je. Ale urob ešte jeden krok naviac a daj mi schopnosť a silu zmeniť tvár sveta a naplniť Ťa Tvojím vlastným spôsobom.

Môj Pane Najvyšší, toto je spôsob, ako jeden môj aspekt pozoruje Tvoje stvorenie. Ale milovník vo mne pozoruje Tvoje stvorenie odlišným spôsobom. Pretože Ty si stvoril svet a je to Tvoje stvorenie, som na sto percent zjednotený so slabosťami Tvojich synov a dcér so svojím milujúcim srdcom záujmu, slúžiacim dychom života a osvecujúcou krásou duše.


EA 36. 14. júla 1977, 12:45 — Sri Chinmoy Centre, Jamaica, New York.