AK MÁŠ, PRÍĎ KU MNE1

Ak máš rušivé myšlienky, potom príď ku mne. Dám ti svoju vyzývajúcu vôľu.

Ak máš nečistú myseľ, potom príď ku mne. Dám ti svoje čisté srdce.

Ak máš nepekné telo, potom príď ku mne. Dám ti svoju krásnu dušu.

Ak máš nespokojný život, potom príď ku mne. Dám ti svojho spokojného Boha.


  1. EA 34. 13. júla 1977, 21:45 — Yoga-Life Perfection, New York.