Otázka: Ako rozlišuješ žiakov prvej a druhej triedy?

Sri Chinmoy: Navonok som o nikom neprehlásil, či je v prvej alebo tretej triede. V určitých prípadoch som to povedal, v určitých nie, ani žiakom prvej triedy. A isteže som to nepovedal žiakom šiestej alebo siedmej triedy. Nechcem, aby ma napadli. Ale v tej chvíli, keď niekoho vidím, viem, do ktorej triedy patrí.

Ako to určím? Ty si študent. Neskúšam ťa navonok, ale vnútorne ťa skúšam každý deň. Každý deň to posudzujem, ale nie ako skutočný sudca. Len sledujem úroveň. Vidím, aký je tvoj vnútorný plač, ako dychtivo chceš robiť pokrok a odovzdať sa božskému vo mne. Dostávaš za to odo mňa známky. Každý deň vás známkujem. Povedal som, že duchovný Majster je ako domáci učiteľ. Je to pravda. Aj keď vás známkujem, nenechávam vás na skúškach prepadnúť. Navonok vám nič neoznamujem. Nežiadam vás, aby ste odišli z mojej školy. Ak v škole raz alebo dva razy prepadnete, vedenie školy vás požiada, aby ste odišli. Ale ja to nerobím. Vo väčšine prípadov si vás nechávam, až kým nezistím, že je to beznádejný prípad. Vnútorne však sledujem situáciu i to, kto je mojím žiakom prvej triedy, druhej triedy a tak ďalej.

Budem k vám otvorený. Vo vnútri prvej triedy existuje ešte vnútorný okruh. Tým, ktorí sú v mojom vnútornom kruhu, až do úrovne prvej triedy, utváram ich osud. Čo sa týka ostatných, snažím sa urobiť ich osud lepším, svetlejším, duchovnejším. Pre mojich prvotriednych žiakov a pre môj vnútorný okruh som i tvorcom osudu. Utváram ich osud. To neznamená, že požiadam niekoho, aby otvoril reštauráciu alebo obchod, nie. Na to, aby to niekto urobil, ešte nemusí byť žiakom prvej triedy. Aj žiak šiestej triedy môže manifestovať Najvyššieho vo vonkajšom svete. To, o čom hovorím, má oveľa hlbší význam.

Navonok možno niekomu poviem, aby získal univerzitný diplom alebo sa stal lekárom. Je to pre moje prejavenie na zemi a je to veľmi dôležité. Ale je aj iný druh utvárania osudu, ktorý sa deje vo vnútornom svete. Vo vnútornom svete tiež môžem niekoho požiadať, aby niečo pre mňa urobil. Poviem mu: „Toto treba urobiť, tamto treba urobiť.“ Na vonkajšej úrovni môžem niekomu povedať, aby pracoval v redakcii novín, alebo aby študoval medicínu, toto je utváranie vonkajšieho osudu. Z vonkajšieho osudu možno potom vstúpiť do osudu vnútorného. Sú aj takí žiaci, ktorí vo vonkajšom svete nemusia robiť nič hodné obdivu, ale vo vnútornom živote môžu byť veľmi vytrvalí. Majú veľké schopnosti niečo vo vnútornom živote vykonať, preto im pomáham. Tu tvorím ich vnútorný osud.

Môže to znieť veľmi komplikovane, ale nie je to také zložité. Žiaci prvej triedy cítia, že to nie je komplikované. Musím tiež povedať, že tí, ktorí ma tu v Jamaice celý čas vidia a pohybujú sa okolo mňa, nie sú všetci mojimi žiakmi prvej triedy či vnútorného okruhu. Nie! Je pravda, že niektorí z tých, ktorí sa pohybujú v blízkosti Centra sú mojimi prvotriednymi žiakmi. Ak však vidíte pätnásť či dvadsať ľudí, pohybujúcich sa celý čas okolo mňa, nemyslite si nikdy, že to značí, že sú všetci mojimi prvotriednymi žiakmi.

Hľadajúci musí cítiť a aj to pocíti, či je on alebo ona mojím žiakom prvej triedy, druhej triedy, a tak ďalej. Tento pocit by mal prísť počas meditácie, počas ozajstnej meditácie. Inak niekto zo žiarlivosti či neistoty povie: „Ó, pretože sa Guru dnes ráno na mňa neusmial, som žiakom štvrtej triedy. Nikdy nedokážem byť jeho prvotriednym žiakom.“ Iba počas veľmi dobrej, hlbokej meditácie sa budete schopní dozvedieť, či ste žiakom prvej, druhej, alebo niektorej inej triedy. Pretože inak, ak sa pozriem na niekoho iného, ihneď si pomyslíte, že žiakom prvej triedy nie ste. Vy ním však možno naozaj ste a ten, na koho som sa usmial, môže byť žiakom štvrtej triedy.

Z môjho úsmevu, alebo z vonkajších znakov nedokážete rozoznať kto je mojím žiakom prvej triedy, druhej či tretej triedy. Ale tí, ktorí ku mne skutočne patria, vedia že sú mojimi prvotriednymi žiakmi. Nie je to tým, že by som im to priamo povedal. To nerobievam. V zriedkavých prípadoch som to niektorým musel povedať, pretože boli z určitých dôvodov smutní a v depresii. Ale nikomu som to neoznamoval telefonicky, toto som nerobil a ani nebudem.

Pripomínam, že každý má možnosť byť mojím prvotriednym žiakom, nie silou — mocou, ale prostredníctvom odovzdanosti. Mojimi prvotriednymi žiakmi sa musíte stať cez odovzdanosť, nie cez vlastníctvo. Väčšinou sa nedokážete stať dobrými žiakmi z toho dôvodu, že sa snažíte získať ma cez svoj požadujúci vitál, namiesto cez odovzdanú dušu. Pokiaľ sa tak deje cez vašu odovzdanú dušu, potom ihneď sa môžete stať žiakom prvej triedy. Ak sa tak deje cez požadujúci vitál, budete klesať. Ak ste teraz žiakom tretej triedy, stanete sa žiakom triedy štvrtej, ak štvrtej triedy, stanete sa žiakom piatej.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Žiakova sloboda.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Asteja v roku 1993.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Žiakova sloboda, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »