Otázka: Budeme mať v budúcich inkarnáciách iných duchovných Majstrov, alebo nás budeš zhora viesť priamo ty?

Sri Chinmoy: Priamo viesť budem schopný mojich žiakov prvej triedy, druhej triedy aj tretej triedy. Dokonca i žiaci úrovne tretej triedy, pokiaľ sú skutočne verní mojej vnútornej existencii, budú schopní nechať sa mnou viesť. Žiaci nižšej ako tretej triedy budú určite potrebovať iného Majstra. Keď žiaci prvej triedy uvidia v budúcich inkarnáciách môj obraz, okamžite niečo pocítia. Získajú nesmiernu radosť a blaženosť. Žiak prvej triedy nebude nikdy stáť o iného Majstra a ja ho budem môcť viesť. Ale čo sa týka ostatných, som bezmocný.

Veľakrát sa deti neučia od svojich rodičov, aj keď sú rodičia vysoko mentálne vyspelí. Ony však majú radosť, keď sa môžu učiť od iných. V mojom prípade sa to tiež stane. Žiakov prvej a druhej triedy určite dostanem a budem schopný ich viesť zhora. Pokiaľ ide o žiakov tretej triedy mám trochu pochybnosti. Čo sa týka žiakov štvrtej triedy, piatej a šiestej triedy — ó Bože, želám si, aby ma dnes opustili. Nech ma opustia a idú k nejakému svámímu, to vyrieši všetky moje problémy.

Avšak dnes môže byť niekto žiakom piatej triedy a zajtra môže byť žiakom prvej triedy. A nie je tiež žiadne pevné a nemenné pravidlo, že žiak prvej triedy zostane v nej navždy. Žiak môže klesnúť a ocitnúť sa v tretej, štvrtej alebo piatej triede. Takže buďte bdelí v každej chvíli. Ak ste v prvej triede, snažte sa tam aj zostať. Ak nie, tak by ste sa mali čo najviac snažiť dostať sa na úroveň prvej triedy a ostať tam. Mnohí vyjdú hore a potom padnú. A zas mnohí iní sa ani nesnažia vyjsť nahor, prípadne to aj skúšajú, avšak ich úsilie nie je úprimné. Ak si však prvotriedni dokážu udržať svoju úroveň, potom nikdy, nikdy neodídu, nezáleží na tom, koľko inkarnácií budú mať. A tí, ktorí sú skutočne mojimi prvotriednymi žiakmi, nebudú na to, aby realizovali Boha, potrebovať dvadsať, tridsať, štyridsať alebo šesťdesiat inkarnácií. Ak príde nadol Majster mojej úrovne, vtedy sa dá za desať rokov postúpiť ďalej o desať inkarnácií. A to už sa skutočne i stalo. Ak by nás niektorí z mojich žiakov neboli stretli, boli by teraz vo svojich schopnostiach pozadu o tridsať či štyridsať inkarnácií.

Stretli ste svojich priateľov, ktorí ešte stále žijú bežným životom. Môžete vidieť rozdiel medzi ich životmi a vaším životom. Po štyridsiatich, päťdesiatich rokoch uvidíte, čo ste dosiahli vy a čo dosiahli oni. Keď sa pozriete na nich, uvidíte iba noc a keď na seba, uvidíte iba deň.

Takže veľmi dobrí žiaci nebudú musieť prejsť cez štyridsať či päťdesiat inkarnácií. Ľutujem, že to musím povedať, ale žiaci štvrtej alebo piatej triedy by mali ísť k iným duchovným Majstrom. Nedokážu ma uspokojiť ani keď som nažive, takže keď fyzicky odídem, budú schopní potešiť ma potom? Pokiaľ budú žiaci tretej, štvrtej alebo piatej triedy s inými Majstrami, budú sa musieť veľmi úprimne usilovať. Pretože inak len Boh vie, koľkými inkarnáciami budú musieť prejsť.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Žiakova sloboda.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Asteja v roku 1993.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Žiakova sloboda, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »