34.

Padám dole,
keď považujem svoju podozrievajúcu myseľ
za svoju Polárku.