33.

Stúpam nahor,
keď mám absolútnu vieru
v kompas svojej duše.