33.

```

Stúpam nahor,

keď mám absolútnu vieru

v kompas svojej duše.

```

From:Sri Chinmoy,Stúpam nahor, padám dole, Agni Press, 1998
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/cuf