Stúpam nahor, padám dole

Návrat na bsah

1.

Keď milujem len Boha,
okamžite
stúpam nahor.

2.

Keď chcem, aby Boh
miloval iba mňa.
právom
padám dole.

3.

Keď mám v slzách svojej ašpirácie
úsmevy zasvätenia
stúpam nahor.

4.

Keď mojej ašpirácii chýbajú slzy
a môjmu zasväteniu chýbajú úsmevy,
padám dole.

5.

Stúpam nahor,
keď sa vyrovnanosť mojej mysle
a božskosť môjho srdca
tešia zo svojho transcendentálneho
a univerzálneho partnerstva.

6.

Padám dole,
keď moja myseľ a moje srdce
stoja proti sebe.

7.

Stúpam nahor,
keď sa moje srdce stáva
hostinou poslušnosti Bohu.

8.

Padám dole,
keď zúčastňujem banketu
neochoty mojej mysle
voči Bohu.

9.

Stúpam nahor,
keď úprimné slzy
a čisté úsmevy môjho srdca
rastú, žiaria a plynú spoločne.

10.

Padám dole,
keď skočím
do nepriateľskej vravy
zmäteného života mojej mysle.

11.

Stúpam nahor,
keď túžim po Úsmevoch Odpustenia
svojho Pána.

12.

Padám dole,
keď sa oddávam svojmu životu,
ktorý si neuvedomuje Boha
a je neochotný voči Bohu.

13.

Stúpam nahor,
keď ochotne, radostne a dychtivo
prijímam svetlo Božej múdrosti
svojho srdca.

14.

Padám dole,
keď nenásytne, tvrdohlavo
a úmyselne opatrujem
noc nevedomosti a márnosti svojej mysle.

15.

I climb up
And fly and fly in Infinity's Sky
On God-Compassion-Plane.

16.

Padám dole,
a lámem si ruky aj nohy,
keď nastúpim
do lietadla uspokojenia svojho ega.

17.

Stúpam nahor,
keď sa moje srdce stáva
esenciou
anjelskej sladkosti.

18.

Padám dole,
keď sa moja myseľ stáva
stelesnením
satanskej horkosti.

19.

Stúpam nahor,
keď moje ašpirujúce srdce
prekypuje dychtivosťou
prejaviť Boha.

20.

Padám dole,
keď sa vedome
a úmyselne teším
zo svojej mysle
ľahostajnej voči Bohu.

21.

Stúpam nahor,
keď plný modlitby túžim
po Dychu Božieho Uspokojenia.

22.

Padám dole,
keď sa arogantne teším z hry
sebazveličovania svojej mysle.

23.

Stúpam nahor,
keď stoicky a ľahostajne
ignorujem výzvy
pochybností svojej mysle.

24.

Padám dole,
keď moje srdce úmyselne objíma
nedostatok viery v Boha.

25.

Stúpam nahor,
Keď som alergický
na meno a slávu.

26.

Padám dole,
keď si nádherne užívam
meno a slávu.

27.

Stúpam nahor
vo chvíli, keď sa stávam
hrobárom svojich túžob.

28.

Padám dole
vo chvíli, keď sa stávam
nasledovníkom svojho sklamania.

29.

Stúpam nahor,
keď pálim
most svojich pochybností.

30.

Padám dole,
keď bezsenne a bez dychu
staviam most svojich pochybností.

31.

I climb up
The day my mind
Willingly goes with my heart
To visit God.

32.

Padám dole
v deň, keď moja myseľ
rázne odmieta nápad
navštíviť Boha.

33.

Stúpam nahor,
keď mám absolútnu vieru
v kompas svojej duše.

34.

Padám dole,
keď považujem svoju podozrievajúcu myseľ
za svoju Polárku.

35.

Stúpam nahor,
keď som v dokonalej harmónii
so svetom.

36.

Padám dole,
keď opatrujem objav svojej mysle –
disharmóniu.

37.

Keď rázne rúcam
obrovské pochybnosti svojej mysle
stúpam nahor,
vysoko, vyššie, najvyššie.

38.

Keď nadmerne kŕmim
temné pochybnosti svojej mysle
padám dole,
hlboko, hlbšie, najhlbšie.

39.

Stúpam nahor,
keď sa stávam
svojím čistým srdcom jednoty.

40.

Padám dole,
keď sa stávam
svojou nečistou mysľou rozdelenia.

41.

When I cry for the
God-necessity-experience,
I climb up.

42.

Keď sa pýšim
svojím pokusom o sebaanalýzu,
padám dole.

43.

Stúpam nahor
nesmierne vysoko
v momente, keď sa navždy zrieknem
koruny a trónu svojho ega.

44.

Padám dole
do najväčšej hĺbky
v momente, keď si pyšne
a suverénne užívam
korunu a trón svojho ega.

45.

Stúpam nahor,
keď iba zvoním
na zvonček ašpirácie svojho srdca.

46.

Padám dole,
aj keď len jemne udriem
na gong predvádzania sa mojej mysle.

47.

Stúpam nahor,
keď používam
svoje oko ašpirácie
a svoje srdce viery.

48.

Padám dole,
keď využívam
svoju príliš sebaistú myseľ
a svoj arogantný vitál.

49.

Keď považujem Boha
za svojho jediného sprievodcu,
okamžite stúpam nahor.

50.

Keď za svojich sprievodcov považujem
svoju myseľ alebo svoj vitál,
nevyhnutne padám dole.

51.

Keď sa prebudím
z kómy svojej duchovnosti,
stúpam nahor.

52.

Keď sa čo i len nevedome teším
z drámy svojho ega,
padám dole.

53.

Keď používam svoju oddanosť Bohu,
aby som pozdvihol úroveň sveta,
stúpam nahor.

54.

Keď používam svoju pyšnú myseľ,
aby som pozdvihol úroveň sveta,
padám dole.

55.

Keď sa modlím k Bohu:
„Môj Pane, nepúšťaj ma
zo Svojho Objatia,“
Boh sa usmieva
a ja stúpam nahor.

56.

Keď si myslím, že dokážem riadiť
loď svojho života
ľahko a dokonale celkom sám,
padám dole.

57.

Keď získavam obrovskú radosť
z každej drobnej veci, ktorú robím,
stúpam nahor.

58.

Keď nezískavam žiadnu radosť
nehľadiac na to, čo robím
alebo ako to robím,
padám dole.

59.

Keď sa teším
z blaženosti svojej poslušnosti Bohu,
stúpam nahor.

60.

Keď sa teším
zo svojho vulkánu neposlušnosti Bohu,
padám dole.

61.

Keď sa stávam
svojím srdcom oddaným Bohu,
stúpam nahor.

62.

Keď sa stávam
svojou mysľou závislou na zmätku,
padám dole.

63.

Keď Boží Súcit
riadi loď môjho srdca,
stúpam nahor
do neba.

64.

Keď dovolím svojej mysli,
aby riadila loď môjho života,
padám dole
do bezodnej priepasti.