35.

Stúpam nahor,
keď som v dokonalej harmónii
so svetom.