10.

Padám dole,
keď skočím
do nepriateľskej vravy
zmäteného života mojej mysle.