11.

Stúpam nahor,
keď túžim po Úsmevoch Odpustenia
svojho Pána.