10.

```

Padám dole,

keď skočím

do nepriateľskej vravy

zmäteného života mojej mysle. ```

From:Sri Chinmoy,Stúpam nahor, padám dole, Agni Press, 1998
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/cuf