Otázka: Guru, ako si môžem uchovať ašpiráciu a pomôcť prejaviť Najvyššieho a slúžiť Najvyššiemu prostredníctvom svojej hudby a nebyť pritom ovplyvnený ľuďmi, ktorí berú hudbu komerčne a zaujímajú ich len peniaze?

Sri Chinmoy: V každej chvíli musíš cítiť, že tvoja hudba nemá ľudí vzrušovať, ale osvecovať. Ak bude tvoja hudba ponúkať vzrušenie, bude nasýtený iba vitál. Ak bude ponúkať osvietenie, potom bude nasýtená celá bytosť. Takže keď myslíš na hudbu, vždy mysli na osvietenie. Považuj hudbu za niečo, čo neustále osvecuje a nie za niečo, čo prináša peniaze a urobí ťa milionárom. Týmto ľuďom, zameraným na peniaze, daj vždy pocítiť, že z tvojej hudby prichádza osvietenie, a nie sila peňazí.