Otázka: Ako si môžeme udržať silnú ašpiráciu, keď sme ďaleko od teba?

Sri Chinmoy: Existuje niekoľko spôsobov ako si udržať silnú ašpiráciu. Môžete čítať moje knihy a spievať moje piesne, čo je jednoduché. Ale najjednoduchší a najefektívnejší spôsob je cítiť, že moja prítomnosť alebo moja existencia na zemi je vaším jediným priateľom. Nebudete sa spoliehať na seba, na svoju myseľ, na svoj vitál, na žiadnu časť svojej existencie. Budete sa spoliehať iba na Milosť Najvyššieho, ktorú stelesňujem. Musíte sa prinútiť, aby ste cítili, že existujete práve preto, že Najvyšší koná vo mne a cezo mňa bezvýhradne a bezpodmienečne za vás – s nekonečnou láskou, nekonečným záujmom, nekonečným súcitom, nekonečným svetlom a blaženosťou. Ak vo svojom vnútri dokážete cítiť tento druh skutočnosti bez ohľadu na to, kde sa nachádzam, a ak ma dokážete neustále cítiť vo svojom srdci, potom vám žiaci nemôžu spôsobovať žiadne problémy. Ja som ruža a žiaci sú lupienky. Ak máš rád ružu, ak ju oceňuješ a zbožňuješ, potom by si mal oceňovať aj lupienky, ktoré tvoria ružu. Ruža a lupienky sú neoddeliteľné. Takže ak ma môžeš považovať za skutočnosť ruže a ak dokážeš cítiť, že táto skutočnosť ruže je tvojou jedinou skutočnosťou a ja neustále rastiem vo vnútri tvojho srdca, potom sa budeš spoliehať iba na moje vedenie, vnútorné a vonkajšie. Tvoja myseľ možno povie: „Čo o tom Guru vie? Ja to viem lepšie, lebo Guru sa nezaoberal takouto situáciou.“ Ale ja sa nezaoberám mysľou. Zaoberám sa iba dušou. A duša to vie prirodzene lepšie než ktokoľvek na zemi.