Strom ašpirácie

Návrat na bsah

Otázka: Aký je vzťah medzi ašpiráciou a silou vôle?

Sri Chinmoy: Ašpirácia je zvyčajne vo vnútri srdca, je to plač srdca. Môžeme ju označiť ako majetok srdca. Sila vôle je vo vnútri tretieho oka. Je to dynamická skutočnosť, ktorá chce všetko v okamihu poraziť a vlastniť. Samozrejme, nekonečnú silu vôle duše možno vidieť a cítiť v najväčších hĺbkach ašpirujúceho srdca. Podobne, ak niekto trpí strašnými bolesťami a pocitom úplnej frustrácie, podstata týchto žalostných skutočností postupne vstúpi do tretieho oka a môže byť viditeľná v jeho okolí. V tej chvíli hľadajúci jasne vidí a cíti, že jeho ašpirácia buď prechádza cez tretie oko a vstupuje do vonkajšieho okolia, alebo že jeho ašpirácia prechádza cez korunnú čakru. Tretím okom vidíme minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Minulosť môže prísť ako úplná frustrácia, súčasnosť sa môže pred nami objaviť ako úplná frustrácia a budúcnosť môže vyzerať tak isto. Z tohto pocitu úplnej frustrácie si niekedy vyvinieme vnútorný plač.

Otázka: Ako si môžeme udržať silnú ašpiráciu, keď sme ďaleko od teba?

Sri Chinmoy: Existuje niekoľko spôsobov ako si udržať silnú ašpiráciu. Môžete čítať moje knihy a spievať moje piesne, čo je jednoduché. Ale najjednoduchší a najefektívnejší spôsob je cítiť, že moja prítomnosť alebo moja existencia na zemi je vaším jediným priateľom. Nebudete sa spoliehať na seba, na svoju myseľ, na svoj vitál, na žiadnu časť svojej existencie. Budete sa spoliehať iba na Milosť Najvyššieho, ktorú stelesňujem. Musíte sa prinútiť, aby ste cítili, že existujete práve preto, že Najvyšší koná vo mne a cezo mňa bezvýhradne a bezpodmienečne za vás – s nekonečnou láskou, nekonečným záujmom, nekonečným súcitom, nekonečným svetlom a blaženosťou. Ak vo svojom vnútri dokážete cítiť tento druh skutočnosti bez ohľadu na to, kde sa nachádzam, a ak ma dokážete neustále cítiť vo svojom srdci, potom vám žiaci nemôžu spôsobovať žiadne problémy. Ja som ruža a žiaci sú lupienky. Ak máš rád ružu, ak ju oceňuješ a zbožňuješ, potom by si mal oceňovať aj lupienky, ktoré tvoria ružu. Ruža a lupienky sú neoddeliteľné. Takže ak ma môžeš považovať za skutočnosť ruže a ak dokážeš cítiť, že táto skutočnosť ruže je tvojou jedinou skutočnosťou a ja neustále rastiem vo vnútri tvojho srdca, potom sa budeš spoliehať iba na moje vedenie, vnútorné a vonkajšie. Tvoja myseľ možno povie: „Čo o tom Guru vie? Ja to viem lepšie, lebo Guru sa nezaoberal takouto situáciou.“ Ale ja sa nezaoberám mysľou. Zaoberám sa iba dušou. A duša to vie prirodzene lepšie než ktokoľvek na zemi.

Otázka: Guru, ako si môžem uchovať ašpiráciu a pomôcť prejaviť Najvyššieho a slúžiť Najvyššiemu prostredníctvom svojej hudby a nebyť pritom ovplyvnený ľuďmi, ktorí berú hudbu komerčne a zaujímajú ich len peniaze?

Sri Chinmoy: V každej chvíli musíš cítiť, že tvoja hudba nemá ľudí vzrušovať, ale osvecovať. Ak bude tvoja hudba ponúkať vzrušenie, bude nasýtený iba vitál. Ak bude ponúkať osvietenie, potom bude nasýtená celá bytosť. Takže keď myslíš na hudbu, vždy mysli na osvietenie. Považuj hudbu za niečo, čo neustále osvecuje a nie za niečo, čo prináša peniaze a urobí ťa milionárom. Týmto ľuďom, zameraným na peniaze, daj vždy pocítiť, že z tvojej hudby prichádza osvietenie, a nie sila peňazí.

Otázka: Ako ašpiruje vitál?

Sri Chinmoy: Ak je to zlý vitál, treba ho prinútiť. Ak je to dobrý vitál, potom pozoruje, čo robí srdce a snaží sa urobiť to isté. Závisí to od vitálu, ktorý príslušná osoba má. Zlý vitál je ako dieťa, ktoré sa nechce okúpať. Matka musí dieťa postrčiť alebo dotiahnuť do vane. Ale dobrý vitál vždy poslúcha srdce a získava radosť, keď poslúcha srdce. Zlý vitál musíme prinútiť. To je jediný spôsob, aby takýto vitál ašpiroval. Ale keď je to dobrý vitál, tak automaticky nasleduje srdce.

Otázka: Guru, vytvára ašpirácia vnímavosť?

Sri Chinmoy: Áno, ašpirácia určite vytvára vnímavosť. Idú spolu, vnímavosť vytvára ašpiráciu a ašpirácia vytvára vnímavosť. Keď dáš niekomu radosť, tá osoba ti tak isto dá radosť. Keď sa na niekoho usmeješ, ten človek sa usmeje na teba. Keď sa niekomu pekne prihovoríš, ten človek povie niečo pekné tebe. Podobne, ašpirácia a vnímavosť sú ako dvaja priatelia. Keď ašpiruješ, vtedy prichádza vnímavosť a podáva si s tebou ruku. A keď si vnímavý, ašpirácia cíti, že našla v tebe príbytok. Vnímavosť je ako dom. Človek nemôže žiť na ulici, musí bývať v dome. Ale načo je dom, ak v ňom nikto nebýva? Takže ašpirácia a vnímavosť potrebujú jeden druhého. Vnímavosť je dom a ašpirácia jednoducho príde a býva v ňom. Dom dáva radosť obyvateľovi a obyvateľ, ktorým je ašpirácia, dáva radosť vnímavosti tým, že býva v dome a netúla sa po uliciach. Takto ašpirácia a vnímavosť robia neustále jeden druhému radosť.

Otázka: Čo môžeme urobiť, aby sme udržali miesto, kde si zasadil strom, miestom neustálej ašpirácie?

Sri Chinmoy: Bez ohľadu na to, aké je zlé počasie, každý deň tam môže prísť meditovať jeden zo žiakov. Môžete tam ísť skoro ráno, o siedmej alebo inokedy, na päť, desať alebo pätnásť minút. Keď ponúknete stromu svoju ašpiráciu, je to ako keď kŕmite malé dieťa. Vo vašom Centre je štyridsať alebo päťdesiat členov. Jeden deň nakŕmiš dieťa ty, ďalší deň príde niekto iný. Dieťa nemôže žiť zo včerajšieho jedla. Dieťa treba nakŕmiť každý deň. Keď budeš prichádzať každý deň a dávať tomuto miestu svoju ašpiráciu, potom zosilnie. Malé dieťa jedného dňa vyrastie a stane sa pýchou rodiny. Potom tu budú ľudia niečo cítiť.

Ak si svätec sadne ku stromu a neskôr si sadneš na to isté miesto ty, nebudeš vedieť prečo, ale budeš mať zbožný pocit. Ale ak si sadneš tam, kde bol niekto neašpirujúci a nebožský, potom budeš cítiť zlé sily – ako do teba vstupujú nízke vitálne myšlienky a nebožské myšlienky. Takže tu tiež, ak prichádzaš skoro ráno a ponúkaš tomuto miestu svoju vlastnú ašpiráciu, ľudia tam určite budú niečo cítiť. Ale ak neprídeš, potom tam príde nejaký veľmi neašpirujúci človek z okolia a ašpirácia sa tam stratí. Takže ak sa k tomu každý postaví so všetkou vážnosťou a bude sa tam chodiť modliť a meditovať, určite to pridá ašpiráciu všetkým, ktorí prídu k tomuto stromu.

Otázka: Ako možno vytvoriť ašpiráciu vo fyzickom tele?

Sri Chinmoy: Vo fyzickom tele môžeme vytvoriť ašpiráciu, ak získame útočisko v niečom vyššom než je fyzické, čo je dynamický vitál. Podobne môžeme vytvoriť ašpiráciu v dynamickom vitáli tým, že vstúpime do osvietenej mysle. A takisto môžeme vytvoriť ašpiráciu v osvietenej mysli, ak vstúpime do milujúceho srdca. Vždy musíme ísť k vyššej časti. Iba tak môžeme vytvoriť ašpiráciu na nižšej úrovni.

Otázka: Môže nedostatok spánku znížiť našu ašpiráciu?

Sri Chinmoy: Nedostatok ašpirácie nie je spôsobený iba nedostatkom spánku. Do určitej miery je to zapríčinené tým, že tvoje útle telo nie je schopné sa vyrovnať s tvojím veľkým zasvätením. Musíš vedieť, koľko spánku tvoje telo potrebuje. Ak tvoje telo potrebuje spať šesť hodín a ty spíš iba tri hodiny, tak sa to určite prejaví na tvojom zdraví. Takže čo urobíš? Ak tvoje telo potrebuje sedem hodín spánku na posilnenie, nemôžeš odrazu skočiť zo siedmich hodín spánku na štyri hodiny. Zníž ho na šesť, potom na päť a pol, a potom na päť hodín. Potom, ak budeš cítiť, že sa stávaš druhým Sri Chinmoyom, môžeš pokračovať. Zníž ho na štyri, tri, dve hodiny. Ale ak cítiš, že v tejto inkarnácii by tu mal byť iba jeden Sri Chinmoy a jeden X, potom sa zastav, buď na päť a pol hodine alebo minimálne na piatich hodinách spánku. Ak pôjdeš ďalej na dve hodiny alebo tri hodiny, potom určite budeš so mnou súťažiť. Ale ani vtedy nemôžeš súťažiť, lebo niekedy celé dni a týždne nespím vôbec. Kreslo je mojím priateľom. Takže nepokúšaj sa so mnou súťažiť, ale súťaž iba so svojimi vlastnými schopnosťami. Najlepšie je stotožniť sa s mojou kapacitou a cítiť, že dokážeš takmer vôbec nespať. Pokiaľ ide o tvoje zdravie, musím ti povedať, že určite v noci potrebuješ spať viac ako tri alebo štyri hodiny. Nemusí sa to na tebe hneď prejaviť. Môže to trvať tri roky, štyri roky, šesť rokov. Takže ak cítiš, že tvoja ašpirácia je nedostatočná, čo našťastie nie je, potom môžeš predĺžiť svoj spánok. Ale ak dokážeš vo svojej ašpirácii pokračovať, tak môžeš spať päť hodín. Všetci normálni žiaci by nemali spať viac ako sedem hodín. Ak spíš jedenásť hodín, stávaš sa nenormálnym. Niektorí žiaci ale toľko spávajú. Mám dvoch žiakov, ktorí spávajú najmenej šestnásť alebo sedemnásť hodín. Oni ale nie sú z tohto Centra, takže si nemusíš robiť starosti.

Otázka: Prečo mám ráno nižšiu ašpiráciu?

Sri Chinmoy: Tvoja ašpirácia nie je ráno nižšia. Niektorí bežci majú slabý štart v okamihu štartového výstrelu, ale o niekoľko minút zrýchlia. Takže ak to vezmeš z tohto pohľadu, môžeš si povedať, že si nemal dobrý štart, ale o niekoľko sekúnd alebo hodín zrýchliš. Môžeš sa opýtať, prečo. Možno si sa večer predtým nekoncentroval na aspekt odhodlania vo svojom živote. Odhodlanie získaš, keď sa budeš koncentrovať na oblasť pupka a prinesieš zvnútra životnú energiu. Z pupka musíš túto životnú energiu dostať do srdca, a potom zo srdca ju musíš preniesť do hlavy. Mala by prejsť cez korunné centrum. Z pupka musí ísť nahor, a potom získaš úžasné odhodlanie.

V tvojom prípade si nemusíš robiť starosti, že si mal pomalý štart, ak dokážeš zrýchliť. Niekedy majú ľudia veľmi dobrý štart, no po desiatich metroch sa zrútia. Nedokážu si udržať tú istú rýchlosť. Ak máš pomalý štart, ale v priebehu dňa bežíš veľmi rýchlo, je to skvelé. No ak chceš mať veľmi dobrý štart a aj si túto rýchlosť udržať, potom sa koncentruj na pupok a prines zvnútra životnú energiu. Budeš mať ohromnú energiu a nasledujúci deň budeš mať veľmi dobrú meditáciu.

Otázka: Ako môžeme v sebe vytvoriť viac energie, aby sme mohli viac ašpirovať?

Sri Chinmoy: Keď dýchaš, musíš si predstaviť a cítiť, že do teba vstupuje veľké množstvo životnej energie, ktorá nie je ničím iným než ašpiráciou. Sám vieš, koľko vzduchu je tvoje telo schopné prijať pri dýchaní. Takže keď medituješ, musíš cítiť, že každý nádych je najmenej desaťkrát väčší ako obvykle. Tento väčší dych je výdatným zdrojom energie. Keď sa vedome snažíš vdýchnuť viac vzduchu, musíš cítiť, že vstupuje nesmierne množstvo energie. Táto energia nie je nič iné ako ašpirácia, tvoja okamžite narastajúca ašpirácia.

Otázka: Guru, je extatická láska k Bohu najvyšším druhom ašpirácie?

Sri Chinmoy: Láska je nepochybne ašpiráciou. Ale musíš si uvedomiť, že ak máme lásku k Bohu, to je jedna skutočnosť. Môže u teba nastať sebauspokojenie, a tak zostaneš spokojný s touto láskou. Ale ak máš vo svojej láske k Bohu ašpiráciu zväčšiť ju, tak to je najvyšší druh ašpirácie. Všetko má svoju schopnosť. Láska samotná má svoju vlastnú schopnosť. Ale ak je vo vnútri lásky intenzívna ašpirácia zväčšiť túto lásku, potom je to najvyššia forma ašpirácie. Ak povieš, že toto je už všetko, že viac než toto nemôžeš mať, potom to nie je najvyšší druh ašpirácie. Ašpirácia je neustály pokrok, neustále prekonávanie. Takže extatická láska je veľmi dobrá, ale musí byť stúpajúcou a stále sa prekonávajúcou extázou. Iba vtedy je najvyšším druhom ašpirácie. Ak sa extáza nezvyšuje alebo nenarastá, stáva sa nehybným rybníkom bez ohľadu na to, akú máš veľkú extázu. Najvyšší druh ašpirácie je neustále sebaprekonávanie.

Otázka: Guru, ako si môžeme udržať svoju ašpiráciu a nenechať sa ovplyvniť nepríjemnými vonkajšími situáciami?

Sri Chinmoy: Tvoja sestra je na vine alebo tvoja matka je na vine alebo tvoj otec je na vine alebo tvoj priateľ je na vine alebo tvoj duchovný brat je na vine alebo zákazník v tvojom obchode je na vine. Správne? Alebo možno tvoja vlastná myseľ je na vine. Takže ako si môžeš udržať svoju ašpiráciu? Sú dva spôsoby. Jeden spôsob je cítiť: „Keby som bol na jej mieste alebo na jeho mieste, nemyslím si, že by som si počínal lepšie.“ Vždy musíš cítiť, že by si si nepočínal ani o trochu lepšie ako niekto, kto ti vytvára problémy. Niekto ti spôsobuje nepríjemné zážitky. Musíš cítiť, že keby si bol v tej istej situácii ako tá osoba, alebo keby si bol obeťou zlých myšlienok alebo zlých úmyslov ako ten človek, nemohol by si si počínať o nič lepšie. V skutočnosti by si mal cítiť, že by si sa správal horšie ako ten človek. Vždy buď pokorný a cíť svoju jednotu s tým druhým človekom. Takto zmizne nepríjemný pocit, ktorý si zažil. To je ľudský spôsob, ako riešiť tento problém.

Iný spôsob, božský spôsob, je žiadať o osvietenie: „Ó Najvyšší, daj mi osvietenie.“ Ak je tvoje srdce plne osvietené, ak sa staneš osvieteným, vtedy nevidíš temnotu. Ak si samým svetlom, vo vnútri aj navonok, ako môžeš vidieť temnotu? Takže ak sa staneš osvieteným, stále budeš vidieť okolo seba svetlo. Pretože nie sme úplne ani vo svetle, ani v temnote, budeme vidieť jednu osobu ako svetlo a niekoho iného ako temnotu. Ale keď sa staneme samotným osvietením, vtedy nebudeme môcť vidieť nič iné ako svetlo. Na druhej strane, ak sme skutočne samou temnotou, potom nebudeme schopní vidieť svetlo nikde, pretože naše vedomie bude úplne zahalené.

Pred niekoľkými dňami mi jedna žiačka v Portoriku dala otázku: „Niekedy sa bojím na teba pozerať, pretože mám tak veľa nečistoty a tak veľa nebožských síl. Nevidíš ich, keď sa na mňa pozeráš?“ Povedal som: „Keď som vo svojom najvyššom vedomí, vtedy ťa dokonca nevidím ako ľudskú bytosť. Nevidím tvoje nedostatky, tvoju nečistotu, ani tvoju neistotu. Vôbec nie. Keď som vo svojom najvyššom vedomí, vtedy ťa vidím ako presný obraz svojej vlastnej skutočnosti. Veľmi sa radujem z univerzálnej skutočnosti. Keď som v tomto vedomí, pozorovateľ a predmet, na ktorý sa pozerá, sú jedným. Vtedy vidím iba seba. Tak ako môžem vidieť nečistotu, neistotu alebo čokoľvek nebožské? Ale ak som v tomto obyčajnom vedomí, ktoré je asi niekoľko sto míľ nad tvojím vedomím, môžem odtiaľ vidieť, koľko máš nečistoty, koľko máš neistoty.“

Takže ak si vo svojom najvyššom vedomí, čo je osvietenie, vtedy ťa nič nemôže ovplyvniť, pretože nikoho nevidíš ako druhú osobu. Vidíš iba seba. Ak zostaneš vo svojom vedomí na vrchole hory, vtedy ťa nič neovplyvní. Ale ak chceš zostať na úpätí vrchu, potom prirodzene uvidíš, že sú okolo teba všetky možné zvieratá. Hryzú ťa a dusia ťa. Ale ak zostaneš na vrchole, nič ťa neovplyvní, nič.

Otázka: Ako môžem oddeliť ašpiráciu a túžbu so svojou veľmi obmedzenou vnútornou víziou? Ľahko splynú jedna do druhej.

Sri Chinmoy: Ašpiráciu môžeme ľahko oddeliť od túžby. Ak to, čo máš, je ašpirácia, tvoja existencia sa automaticky oddelí od túžby. Ak je to ašpirácia, budeš bezpodmienečne dávať ľudstvu čokoľvek, čo si získal. Ak je to úprimná ašpirácia, tak samotný akt dávania je najväčšou radosťou. Ak robíš niečo s ašpiráciou, potom táto samotná vec je tvojou najväčšou radosťou, tvojím najväčším darom. Ale ak robíš niečo s túžbou, potom po nejakom čase tu budú podmienky. Dnes máš dobrú túžbu dať niečo ľudstvu: trochu ovocia alebo peňazí alebo niečo iné. Ale o rok alebo o desať rokov povieš: „Pozri, aké je ľudstvo nevďačné! Dal som ľudstvu tak veľa zo svojho cenného života, svoje materiálne bohatstvo, toto a tamto, ale ľudstvo mi za to nedalo žiadnu zásluhu ani ocenenie. Dokonca sa mi ani vôbec nepoďakovalo.“ Túžba bude vždy plakať po výsledku, buď okamžite alebo po desiatich, či dvadsiatich rokoch. Ale ašpirácia nebude plakať po výsledku. Ašpirácia bude plakať iba preto, aby sa bezpodmienečne zjednotila s Božou Vôľou.

Keď ťa ako tvoj duchovný Majster požiadam, aby si pre mňa urobil určitú vec, nie je to preto, že očakávam výsledok. Vôbec nie. Hovorím ti, že po realizácii Boha, neexistuje nič na zemi, čo by som chcel alebo potreboval. Nič na zemi ma už nemôže okúzliť. Len jedna vec ma môže okúzliť a to je tvoja dychtivosť prijať viac svetla, viac mieru, viac blaženosti. Keď vás požiadam, aby ste pre mňa niečo urobili, je to len preto, aby som vo vašom živote vytvoril väčšiu vnímavosť. Keď vás požiadam, aby ste pre mňa niečo urobili, prosím, cíťte, že túto samotnú vec nepotrebujem. Ver mi, ak nebudem mať štvorpásmový prehrávač, budem schopný existovať na zemi. Ale ak pocítiš, že pracuješ pre mňa, potom sa tvoja vlastná ašpirácia okamžite zväčší. Ak dokážem zväčšiť tvoju ašpiráciu tým, že zostávam na zemi, tak budem cítiť, že môj pobyt na zemi za to stojí. Inak, žiaden materiálny predmet, nič na zemi nezväčší moju realizáciu. Moja realizácia zahŕňa celú moju existenciu: moju skutočnosť tela, vitálu, mysle, psychickú skutočnosť, všetko. Takže už ju nič nemôže zväčšiť.

Jeden žiak sa pýtal primátora svojho mesta, či by nevyhlásil „Deň Sri Chinmoya“. Keby primátor nevyhlásil „Deň Sri Chinmoya“, nemyslím si, že by preto moja ašpirácia poklesla, alebo že by mi niekto zobral realizáciu. Nie, ale ašpirácia tohto žiaka ohromne stúpla, pretože sa svojím obmedzeným spôsobom snažil slúžiť svojmu Guruovi. Čím viac robíte pre Najvyššieho vo mne, tým viac sa zväčšuje vaša láska k Bohu, k pravde a k svetlu.

Zakaždým, keď robíte niečo pre mňa, vytvárate si viac vnímavosti a vynášate do popredia svetlo svojej duše. Takže nakoniec ste to vy, kto získava. Ale ak máte pocit, že pracujete pre seba, tak ste skončili. Nezískate žiaden duchovný úžitok. Ale ak sa ja zjednotím s vaším dosiahnutím, taktiež získavam. Nemôžem oddeliť svoje dosiahnutia od vašich. Vaše dosiahnutia vyhlasujem za svoje vlastné. Ale bohužiaľ, vy nevyhlasujete moje dosiahnutia za svoje vlastné. Keď niečo dosiahnete, hovorím vám, úprimne cítim, že som to ja, kto to dosiahol. Ale keď ja niečo dosiahnem, poviete: „On to urobil, on má zásluhu. On získa slávu.“ Nie, nie, nie! Vždy sa zjednoťte s mojou ašpiráciou. Potom budete schopní vyhlásiť všetky moje dosiahnutia za svoje úplne vlastné.

Otázka: Aký je najrýchlejší spôsob na zvýšenie ašpirácie?

Sri Chinmoy: Najrýchlejší spôsob ako zvýšiť ašpiráciu je prostredníctvom sebazasvätenia a sebadávania. Sebadávanie je najväčším tajomstvom jednoty s Božou Vôľou. Predtým, než niečo urobíme, musíme cítiť, že božská sila pôsobí v nás a cez nás. Potom, keď niečo urobíme a dostaví sa výsledok buď vo forme úspechu alebo neúspechu, musíme cítiť, že je to zážitok od neviditeľnej ruky, ktorá chcela, aby sme ho mali a my sa musíme s týmto zážitkom zjednotiť. Či je to neúspech alebo úspech, musíme ho brať ako skúsenosť, ktorú ponúkneme k Nohám Najvyššieho. Ak sa dokážeme s týmto výsledkom zjednotiť a položiť ho k Nohám Najvyššieho, potom urobíme najrýchlejší pokrok.

Otázka: Guru, ako môžem udržať svoju ašpiráciu intenzívnu?

Sri Chinmoy: Len si pomysli na prvý deň, keď si ma videl. Keď si prišiel do New Yorku a videl si ma po prvýkrát, zažil si takú radosť, akoby si práve realizoval Boha alebo bol tesne pred Jeho realizáciou. Taký si mal zážitok, keď si ma videl po prvýkrát. Takže každý deň, keď sa pozrieš na môj transcendentálny obraz, pokús sa mať rovnaký zážitok. Každý deň sa snaž pocítiť novosť večnej skutočnosti, ktorú si zažil pred tromi rokmi. Ten, kto realizuje Boha, je veľmi starodávny a zároveň stále nový. Takže keď máš tento pocit novosti, cítiš aj to, že vidíš niekoho, koho v hĺbke svojho srdca poznáš celú večnosť. Svoju úroveň si ľahko udržíš, ak sa budeš pozerať na transcendentálny obraz a dokážeš cítiť to isté chvenie, tú istú radosť, tú istú ašpiráciu, ktorú si cítil, keď si ma prvýkrát videl. Ale veríme na sebaprekonávanie. Takže zakaždým, keď medituješ na moju transcendentálnu fotografiu, chceš cítiť viac radosti a viac ašpirácie. Ale musíš začať s radosťou, ktorú si mal, keď si ma po prvýkrát videl v mojej najvyššej meditácii a odtiaľ sa budeš prekonávať, prekonávať.

Otázka: Guru ako môžeme mať veľkú lásku a záujem o svoj život ašpirácie?

Sri Chinmoy: Cíť, že v ten deň, keď neašpiruješ, niekto v tvojom vnútri zomiera. Ten, kto zomiera, je najkrajšie dieťa, ktoré nazývame duša. Zabudni na filozofiu, ktorá hovorí, že duša nikdy nezomiera. Považuj dušu za niečo hmatateľné, malé dieťa alebo malú rastlinu. Ak nebudeš každý deň zalievať rastlinu vo svojom vnútri, zahynie. Alebo ak nebudeš každý deň kŕmiť dieťa, zoslabne a zomrie. Ak sa nemodlíš a nemedituješ, duša nedostáva výživu. Zo včerajšieho jedla nemôžeš žiť, ani zo včerajšej meditácie nemôžeš žiť. Takže ak budeš milovať dušu, potom sa budeš každý deň modliť a meditovať. Tvoja láska k duši je tvojou ašpiráciou.

Otázka: Má svet dnes väčšiu ašpiráciu než mal v minulosti?

Sri Chinmoy:Svet ašpiruje teraz nepochybne viac, než napríklad koncom devätnásteho storočia. Ale ak povieme, že svet teraz ašpiruje viac, ako pred štyrmi alebo piatimi tisíckami rokov, mýlime sa. Svet robí pokrok na materiálnej úrovni. Vedecky a technicky robí svet ohromný pokrok. Ale duchovne to prebieha vo vlnách, pokrok rastie, a potom klesá.

Amerika je náš svet, nemáme iný svet. Keď myslíme na Západ, okamžite myslíme na Ameriku, práve tak, ako keď povieme Ázia, okamžite myslíme na Indiu. India nie je Ázia, ale Ázia má prospech z duchovnosti Indie. Podobne, Amerika nepredstavuje celý západný svet, ale keď povieme Amerika, ihneď myslíme na celý moderný svet. Ašpirácia Ameriky sa v posledných pätnástich, dvadsiatich alebo päťdesiatich rokoch nepochybne zvýšila v porovnaní s ašpiráciou, ktorú mala pred dvesto alebo tristo rokmi. Bez najmenšieho zaváhania môžem povedať, že vnútorný plač Ameriky veľmi vzrástol, ale aj na druhej strane vedecká myseľ, pochybujúca myseľ narástla. Pozitívne sily narástli aj negatívne sily narástli.

Pred pätnástimi rokmi mala Amerika určitú ašpiráciu. Potom prišlo niekoľko duchovných majstrov z Indie a ašpirácia Ameriky vzrástla. Je pravda, že niekoľkí nebožskí majstri vám dali falošné mince. Vy ste však nevedeli, že sú falošné. Mysleli ste si, že sú to pravé mince, a tak ste bežali za nimi. Vaša dychtivosť získať mince bola vašou ašpiráciou. Potom prišiel deň, keď ste si povedali: „Toto nie sú pravé mince.“ Ale dychtivosť, ktorú ste mali, aby ste získali mince, vaša ašpirácia alebo láska k pravde a Bohu, sa už zapálili. Potom prišli dobrí majstri, a tak sa problém vyriešil.

Otázka: Guru, ako si môžeme udržať svetlo, ktoré prinesieš, keď prídeš, ale ktoré akoby s tvojím odchodom odišlo?

Sri Chinmoy: Povedzme, že pracuješ v kancelárii. Zatiaľ, čo vypisuješ účty alebo vybavuješ korešpondenciu, môžeš myslieť na svoju matku alebo otca. Tvoje ruky robia jednu vec a tvoje srdce robí niečo iné. Tvoje ruky a myseľ píšu správnu adresu, meno a tak ďalej, ale tvoje srdce je s tvojimi blízkymi a drahými.

Tu je to tak isto. Keď nie som fyzicky prítomný, môžeš ma cítiť vo svojom srdci. Dieťa sa hrá v obývačke a jeho matka je v kuchyni. Dieťa nemusí vidieť matku po celý čas, pretože cíti jej prítomnosť vo svojom srdci. Takže, ak na mňa dokážeš po celý čas myslieť a cítiť ma v najväčších hĺbkach svojho srdca, potom si ľahko môžeš uchovať svetlo, ktoré som priniesol, keď som bol fyzicky s tebou.

Otázka: Ako získaš radosť, keď robíš niečo, čo nemáš rád?

Sri Chinmoy: Tomu sa hovorí najvyššia obeť. Ako môže človek získať najväčšiu radosť? Nie vlastnením, ale obetovaním. Ak mám desať dolárov a len ich držím v peňaženke, získam určitý druh radosti. Je to radosť úžerníka, keď robím niečo svojím vlastným, sebeckým spôsobom. Ale vždy sa musím opýtať: „Čo som žobrák, keď chcem získať radosť iba z jednej veci?“ Žobrák získava radosť len z jednej veci: ak mu niekto dá almužnu alebo jedlo. Ale ty nie si žobrák. Takže zakaždým sa musíš opýtať: „Som žobrák, že dokážem mať radosť iba vtedy, keď teším sám seba svojím vlastným spôsobom?“

Meno tvojej duše je Nirvik, čo znamená nezlomný, nebojácny. Ak nerád robíš určitú vec, ak máš k nej odpor, ktorý ťa odrádza ju vykonávať, znamená to, že tento odpor je silnejší, než tvoja vlastná, neoblomná schopnosť. Takže ty si ten, kto prehráva. Odpor je jedna skutočnosť a nebojácnosť druhá. Nesmieš dovoliť svojej nebojácnosti, aby sa vzdala tvojmu odporu. Keď Ali a Northon spolu zápasia, niekto z nich vyhrá. Tu je to tak isto. Odpor je boxer, aj ty si boxer. Odpor samotný je sila, negatívna sila. A táto negatívna sila bojuje s tvojou nebojácnosťou. Musíš teda poraziť svojho nepriateľa.

Sú dva spôsoby ako byť šťastný. Jeden spôsob je utiecť preč a schovať sa. Chceš, aby ťa nikto nevidel. Nechceš byť napadnutý. Druhý spôsob je byť ako revúci lev a bojovať. Povieš svojmu odporu: „Prišiel si. V poriadku, porazím ťa svojím revom!“ Ak budeš všetko robiť iba svojím vlastným spôsobom, potom bude výsledok veľmi, veľmi obmedzený. „Tvojím vlastným spôsobom“ znamená, že niečo skúšaš jednu sekundu, a potom utečieš. Dnes sa vzdáš jednej veci, pretože je príliš ťažká. Zajtra sa vzdáš ďalšej veci, pretože je tiež ťažká. Ale všetko je ťažké. Život sám je ťažký.

Ale ak robíš všetko Božím Spôsobom, potom sa nevzdáš. Stále musíš bojovať. Vždy musíš ťažkosti poraziť, ale nie tak ako Cézar alebo Napoleon. Cézar a Napoleon porážali tak, že videli skutočnosť ostatných ako úplne odlišnú od svojej vlastnej skutočnosti. Ale ty to nesmieš takto vidieť. Domnievali sa, že ten, kto nevidí veci tak ako oni, je ich nepriateľ. Ale ty si povieš, že ktokoľvek má iný názor, je súčasťou tvojej vlastnej skutočnosti. Ak nie si schopný cítiť jednotu s týmto človekom, tak si zlyhal. Boh je vševediaci, Boh je všadeprítomný, Boh je všetkým práve preto, že je zjednotený so všetkým a s každým.

Takže vždy musíš prijať výzvu stále sa snažiť prekonávať svoje horšie vlastnosti a menšie schopnosti. Potom ich premeníš na svoje prednosti a vyššie schopnosti. V určitej oblasti si čistý, v inej máš nečistou. Keď si išiel po ceste, stúpil si do kaluže. Po kolená si samá špina a blato. Ale od kolien nahor si úplne čistý. Ak povieš: „Som špinavý, zablatený a nečistý, a tak mi odseknite nohy pod kolenami“, potom nebudeš schopný kráčať. Musíš si len umyť očistiť nohy. Podobne, ak vidíš odpor ako časť svojej existencie, musíš ho transformovať a osvietiť. Ak dokážeš cítiť, že odpor je tiež súčasťou tvojej skutočnosti, ale je to niečo, čo potrebuje zdokonalenie alebo očistenie, potom ho ľahko môžeš prekonať. Ak dokážeš cítiť, že je to nedostatok, slabosť alebo obmedzenie v tebe a nie skutočnosť, ktorá je oddelená od tvojej vlastnej skutočnosti, potom ho určite prekonáš.

Otázka: Čo je to ašpirácia?

Sri Chinmoy: Ašpirácia je vnútorný hlad po Božej láske, svetle a blaženosti.

Otázka: Je možné zväčšiť odovzdanie zvýšením ašpirácie?

Sri Chinmoy: Áno, odovzdanie sa určite zväčší, ak zvýšime ašpiráciu. Čím bude naša ašpirácia čistejšia, tým hlbšie bude naše odovzdanie.

Otázka: Ako si môže človek udržať vysokú ašpiráciu, keď pracuje dlhú dobu každý deň s neašpirujúcimi ľuďmi?

Sri Chinmoy: Ak musíš pracovať každý deň s neašpirujúcimi ľuďmi, môžeš si udržať vysokú ašpiráciu rovnako, ako dokáže študovať najlepší žiak v triede so zlými žiakmi. Najlepší žiak má svoj cieľ. Potrebuje dokonale zvládnuť učivo, tešiť svojho učiteľa a byť zaplavený svetlom poznania, zatiaľ čo zlí žiaci si tieto veci vôbec neuvedomujú, alebo sa o to nestarajú. Podobne, keď pracuješ s neašpirujúcimi ľuďmi, musíš venovať všetku svoju pozornosť vnútornému životu ašpirácie a jeho cieľu – realizácii najvyššieho Absolútna.

Otázka: Ako môžeme mať neustále božskú ašpiráciu?

Sri Chinmoy: Božskú ašpiráciu môžeme mať neustále, ak vieme a cítime, že ašpirácia je životným dychom nášho Pána Najvyššieho v nás.

Otázka: Ako môžeme cítiť ašpiráciu vo svojich bežných činnostiach – napríklad v rušnej kancelárii, tak intenzívne ako ju cítime počas meditácie?

Sri Chinmoy: Bezpochyby je to náročné udržať si intenzívnu ašpiráciu počas vykonávania rôznych vonkajších činností, ale nie je to nemožné. Ak sa staneš naozaj úprimným hľadajúcim, potom nezáleží na tom, kde sa nachádzaš alebo s kým si, budeš cítiť vnútorný plač. Ak bude tvoje srdce samá čistota a úprimnosť, tento vnútorný plač bude trvalý.

Otázka: Ako si môžeme byť istí, že v nasledujúcej inkarnácii znovu získame ašpiráciu už v mladosti?

Sri Chinmoy: Ak chceš, aby v tvojej nasledujúcej inkarnácii hrala rozhodujúcu úlohu ašpirácia, a to už v mladom veku, musíš sa koncentrovať a meditovať na svoju nasledujúcu inkarnáciu. Ale chcem vám všetkým poradiť, že prítomnosť je viac než postačujúca, aby vám dala všetko, čo nutne potrebujete. Nerozmýšľajte o minulosti, ktorá je iba prachom. A podobne v budúcnosti si nestavajte vzdušné zámky. Ašpirácia sa snaží dosiahnuť všetko tu a teraz. Nemyslite na to, že by ste čokoľvek opustili kvôli nasledujúcej inkarnácii.

Otázka: Ako môžem vytvoriť vo svojom dome lepšie prostredie, aby ašpirácia našla úrodnú pôdu v srdciach mojich detí?

Sri Chinmoy: Vo svojom dome môžeš vytvoriť lepšie prostredie, aby tam ašpirácia mohla rásť v srdciach tvojich detí iba tak, ak budeš cítiť, že ty sama si dieťa, ktoré potrebuje, aby bolo zvnútra vedené. Dieťa potrebuje, aby ho rodičia navonok viedli. Rovnako aj ty potrebuješ, aby ťa vnútorne viedol večný Otec Najvyšší.

Otázka: Ako môže ašpirovať rodina?

Sri Chinmoy: Rodina môže ašpirovať rovnako ako ašpiruje strom. Strom ašpiruje svojimi vetvami, listami, kvetmi a plodmi. Tak ako vetvy, listy, kvety a plody veľmi túžia tešiť človeka, tak aj členovia ľudskej rodiny si môžu vyvinúť silnú túžbu, aby tešili svoj zdroj – Boha. Túžba tešiť Boha nie je nič iné ako ašpirácia.

Otázka: Niekedy cítim, že moja ašpirácia klesá, aj keď predtým bola veľmi silná. Ako si môžem udržať silnú ašpiráciu, ktorá bude neustále rásť?

Sri Chinmoy: Silnú a rastúcu ašpiráciu si môžeš udržať neustálym a úprimným úsilím, ktoré je výsledkom bezpodmienečného sebadávania Vnútornému kormidelníkovi. Ak dokážeš bezpodmienečne odovzdať svoju existenciu Vnútornému kormidelníkovi, potom určite budeš mať silnú a neustále narastajúcu ašpiráciu.

Otázka: Je lepšie ašpirovať dôsledne na nižšej úrovni alebo vystúpiť vyššie, len aby som nasledujúci deň znova spadol dole?

Sri Chinmoy: Je lepšie ašpirovať na vyššej úrovni jednu alebo dve minúty ako byť neustále na nižšej. Dokonca aj keď spadneš z vyššej úrovne, tak vieš, že existuje, lebo si ju už raz dosiahol. Potom je možné alebo malo by byť možné sa na nej udržať. Ako sa to dá? Neustálym zväčšovaním vnútorného plaču svojho srdca! Ak nepôjdeš na vyššiu úroveň, nikdy sa nedozvieš, že existuje iná úroveň ako tvoja vlastná a nebudeš sa snažiť, aby si sa na ňu dostal. Mal by si úprimne ašpirovať, aby si dosiahol vyššiu úroveň, pretože je nekonečne viac osvecujúca a napĺňajúca.

Otázka: Akou formou ašpirácie môžem rásť a rozvíjať sa veľmi dušeplne, aby som tešil Najvyššieho?

Sri Chinmoy: Aspiration-life is meditation. Aspiration-life is dedication. Through meditation and through dedication you can and must grow and blossom most soulfully in order to please the Supreme in His own way.

Otázka: Aká je najúrodnejšia pôda pre strom ašpirácie?

Sri Chinmoy: Detské srdce je najúrodnejšia pôda pre strom ašpirácie. Detské srdce je vždy jedinečné tým, že neustále vníma Božiu lásku, Boží súcit a Božie svetlo.

Otázka: Kedy vyjde slnko ašpirácie a naplno osvieti všetky stránky môjho bytia?

Sri Chinmoy: Slnko ašpirácie vyjde naplno, aby osvietilo všetky stránky tvojho bytia, iba keď budeš neustále cítiť, že slnko ašpirácie je jediná existencia skutočnosti v tvojom živote a v celom Božom stvorení.

Otázka: Aký je rozdiel medzi ašpiráciou a Božou milosťou?

Sri Chinmoy: Rozdiel medzi ašpiráciou a Božou milosťou je veľmi jednoduchý. Božia milosť pripravuje Božie jedlo, zatiaľ čo ašpirácia ho je a raduje sa z neho.

Otázka: Môže ašpirácia výrazne zmeniť schopnosti duše?

Sri Chinmoy: Duša má všetky schopnosti. To len fyzická myseľ, vitál a vedomie tela potrebujú schopnosti, aby robili správnu vec a išli správnym smerom. Ak budeš úprimne ašpirovať, potom tvoja ašpirácia výrazne zväčší tvoje schopnosti v každej časti tvojho bytia.

Otázka: Aký je vzťah medzi vnútorným šťastím a ašpiráciou?

Sri Chinmoy: Nie je žiaden rozdiel medzi vnútorným šťastím a ašpiráciou. Sú jedným. Ašpirácia je plameň a šťastie je jeho svetlo.

Otázka: Čo by sme mali robiť, keď naša ašpirácia začne klesať?

Sri Chinmoy: Ak začne vaša ašpirácia klesať, mali by ste plakať ako dieťa. Ak niekto zoberie dieťaťu jeho obľúbenú vec, bude plakať. Jeho otec bude počuť tento nárek a prinesie dieťaťu naspäť jeho obľúbenú vec. Ak budeš tak isto plakať, keď ti nepriateľské sily zoberú tvoju ašpiráciu, potom ti ju Najvyšší, večný Otec, prinesie späť.

Otázka: Prečo krásne a rozľahlé prírodné útvary ako moria, pohoria a podobne, zapaľujú našu ašpiráciu?

Sri Chinmoy: Rozľahlosť a výška vždy zapaľujú našu ašpiráciu. Boh má zvláštny sen, že chce byť naplnený prostredníctvom rozľahlosti a výšky. Je to Boží najvýznamnejší vnútorný Sen v rozľahlosti a výške, ktorý zapaľuje našu ašpiráciu.

Otázka: Je ašpirácia našou vnútornou skutočnosťou bez začiatku a bez konca?

Sri Chinmoy: Áno. Ašpirácia je nepochybne našou vnútornou skutočnosťou bez začiatku a bez konca. Keď je bez začiatku, nazýva sa vízia a keď je bez konca, nazýva sa uspokojenie.

Otázka: Ako mi môže pomôcť ašpirácia, keď mám konflikt so svojimi študentmi?

Sri Chinmoy: Tvoja ašpirácia ti bezpochyby môže pomôcť, keď máš konflikt so svojimi študentmi, pretože ašpirácia nie je nič iné ako osvietenie. Konflikt si nemôže udržať svoju silu, keď na tvojich študentov zostúpi svetlo ašpirácie.

Otázka: Ako môže duchovný hľadajúci, ktorý rozvíja svoju obchodnú kariéru a prichádza do styku so všetkými pokušeniami a inými silami, premeniť svoju kariéru na ašpiráciu a ponúknuť ju Najvyššiemu?

Sri Chinmoy: Duchovný hľadajúci, ktorý si rozvíja svoju obchodnú kariéru, by sa mal vždy uistiť, že jeho život obchodníka nie je rovnaký ako je život bežných obchodníkov. Práve preto, že je hľadajúci, má zvláštny cieľ. Jeho cieľom je prejavovať Božie svetlo prostredníctvom sily peňazí a materiálneho bohatstva. So svojou silou peňazí nebude súťažiť s ostatnými obchodníkmi. So svojou silou peňazí sa bude snažiť, aby sa stal väčším a lepším nástrojom Najvyššieho kormidelníka pre Jeho úplné prejavenie na zemi. Život je pokušenie, to je pravda. Ale život je aj zasvätenie. Ak považujeme život zasvätenia za svoj úplne vlastný, potom jedného dňa vo vnútri srdca života zasvätenia určite objavíme osvietenie, ktoré je jediným všetko napĺňajúcim uspokojením tu na zemi aj v nebi.

Otázka: Ako môžem ochrániť svoju ašpiráciu od síl vonkajšieho sveta, ktoré ma sťahujú späť?

Sri Chinmoy: Svoju ašpiráciu môžeš ochrániť od síl vonkajšieho sveta, ktoré ťa sťahujú späť tak, že dovolíš silám vnútorného sveta, aby ťa neustále ťahali vpred. Týmito vnútornými silami sú pre teba Boží súcit, Božia láska, Boží záujem a neustále žehnajúca Božia jednota s tebou.

Otázka: V určitom období môjho života ašpirácie je nad moje schopnosti účinne bojovať s túžbami. Je pre mňa lepšie sa im vtedy vzdať?

Sri Chinmoy: V tvojom živote ašpirácie je vyložená hlúposť, aby si sa vzdal túžbam, ak je nad tvoje schopnosti s nimi účinne bojovať. Je to ako keď sa vzdáš svojmu nepriateľovi, a potom povieš: „Kto vie, možno raz bude tento nepriateľ dostatočne láskavý a dovolí mi, aby som ho porazil.“ Dá ti nepriateľ vôbec šancu, aby si zvíťazil? To je absurdné. Túžba je tvoj nepriateľ. Keď raz vstúpiš do života ašpirácie, tak život túžby je nepochybne tvojím najhorším nepriateľom. Túžba ti nikdy nedá príležitosť, aby si ju porazil. Keď sa raz vzdáš, nielenže stratíš všetku svoju silu, ale aj tvoja vlastná sila sa pridá k sile tvojho nepriateľa. Akúkoľvek silu má tvoj nepriateľ, stáva sa silnejším, keď sa mu odovzdáš, lebo si vezme aj tvoju vlastnú silu. Takže nikdy sa nevzdaj. Bojuj! Bojuj až dokonca, kým nevyhráš.

Otázka: Môže dynamická ašpirácia nasýtiť samu seba, aby bola stále intenzívna?

Sri Chinmoy: Nie, ašpirácia sa nemôže sama nasýtiť. Ašpirácia je hlad. Ako môže hlad uspokojiť sám seba? Musí tu byť jedlo. Božia milosť je jedlo. Ašpirácia musí byť nasýtená Božou milosťou.

Otázka: Aká časť našej bytosti ašpiruje, zatiaľ čo spíme?

Sri Chinmoy: Môže to byť buď jedna z našich vnútorných bytostí, ktorá nepotrebuje spať, alebo časť našej hlavnej bytosti, ktorá ašpiruje, zatiaľ čo spíme.

Otázka: Ašpirujú zvieratá? A opúšťajú tak zvieraciu ríšu?

Sri Chinmoy: Zvieratá ašpirujú, ale nevedome. Je to kombinácia ich nevedomej ašpirácie a Božieho nekonečného súcitu, ktorý dáva príležitosť vybraným zvieratám, aby opustili zvieraciu ríšu a vstúpili do ľudského života.

Otázka: Ako môžem ašpirovať do bodu, kedy bude moja ašpirácia spojená s nebeskými úrovňami tak, ako je gazela spojená s lesom?

Sri Chinmoy: Môžeš byť gazelou v duchovnom svete a prechádzať cez nebeské úrovne najväčšou rýchlosťou, ak dokážeš neustále rozvíjať svoj stále sa zvyšujúci hlad po Bohu, ktorý je najväčšou rýchlosťou večnosti a najrýchlejším bežcom večnosti.

Otázka: Je pravda, že moja ašpirácia môže prekonať a zmenšiť všetky moje psychické ťažkosti? Ak áno, ako môžem najlepšie využiť a zvýšiť svoju ašpiráciu vzhľadom na túto skutočnosť?

Sri Chinmoy: Áno, tvoja ašpirácia môže ľahko prekonať a zmenšiť všetky tvoje psychické ťažkosti. Svoju ašpiráciu môžeš najlepšie využiť a zvýšiť tak, že budeš neustále cítiť vďačnosť srdca za stúpajúcu ašpiráciu, ktorú si dostal vďaka Božej nekonečnej milosti.

Otázka: Ako sa môžem najlepšie ochrániť, keď je môj strom ašpirácie ohrozený?

Sri Chinmoy: Keď je tvoj strom ašpirácie ohrozený, mal by si cítiť, že tvoj strom ašpirácie je to jediné, čo je v tebe skutočné. Ak je táto skutočná časť v tvojom vnútri ohrozená, potom je celý tvoj život vo vážnom nebezpečenstve a hrozí ti duchovná smrť. Keď sa približuje smrť, čo urobíš? Budeš plakať a snažiť sa, aby si si život predĺžil. Keď je tvoj strom ašpirácie ohrozený, musíš robiť to isté.

Otázka: Ako môže ašpirácia podnietiť naše tvorivé schopnosti?

Sri Chinmoy: Ak si ašpiráciu vôbec neuvedomujeme, pochybujeme o jej schopnostiach a ak si ašpiráciu plne uvedomujeme, vieme, že ašpirácia má schopnosť podnietiť našu tvorivosť. A nielen to, má silu zväčšiť naše tvorivé schopnosti v nekonečnej miere. Nakoniec, keď objavíme pravdu, že zdrojom našej ašpirácie je samotný Boh, jasne uvidíme, že ašpirácia a tvorivé schopnosti sú neoddeliteľné.

Otázka: Ako ašpirovať, aby sme si nakoniec uvedomili, že Najvyšší už urobil všetky naše modlitby, meditácie a kontemplácie za nás?

Sri Chinmoy: V našej ašpirácii musíme neustále a radostne ponúkať svoju vďačnosť. To je jediný spôsob ako si uvedomiť, že Najvyšší už za nás urobil všetky naše modlitby, meditácie a kontemplácie.

Otázka: Aká bude naša ašpirácia po realizácii Boha a po prejavení Boha na zemi?

Sri Chinmoy: Naša realizácia Boha sa nikdy neskončí. Naše prejavenie Boha sa nikdy neskončí. Samotná realizácia Boha je formou ašpirácie, samotné prejavenie Boha je formou ašpirácie. Ašpirácia nemá začiatok ani koniec.

Otázka: Keď viac spoznávam prírodu, moja láska k nej sa zväčšuje. Môžem nazvať ašpiráciou túto lásku a túžbu naučiť sa viac o Bohu prostredníctvom prírody?

Sri Chinmoy: Áno. Máš pravdu v tom, ako si uvedomuješ pravdu a používaš ju v svojom živote dušeplného zasvätenia.

Otázka: Keď niekto zomrie, udrží si rovnakú úroveň ašpirácie vo svojej nasledujúcej inkarnácii?

Sri Chinmoy: Keď niekto zomrie, určite si udrží rovnakú úroveň ašpirácie vo svojej nasledujúcej inkarnácii vo svojom novom tele a novom vedomí. Ale táto ašpirácia zvyčajne nemôže vyjsť na povrch, pretože pozemské vedomie je plné temnoty a nevedomosti. Musí niekoľko rokov bojovať proti značnému odporu, v mnohých prípadoch aj viac rokov. Ale ak je duša veľmi mocná, ak sám hľadajúci má nezvyčajnú vnútornú silu, tak na úsvite svojho života alebo o niekoľko rokov znovu získa svoju starú ašpiráciu a bude pochodovať alebo bežať k svojmu cieľu.

Otázka: Ako si človek udrží v svojom vnútri bdelú ašpiráciu?

Sri Chinmoy: Keď má niekto peniaze, uvedomuje si ich, a to ho prinúti, aby si uvedomoval vonkajší svet. Podobne, keď má hľadajúci úprimnú ašpiráciu, samotná ašpirácia ho udrží po celý čas úplne bdelého.

Otázka: Ako si môžem pomocou predstavivosti zväčšiť ašpiráciu?

Sri Chinmoy: Tvoja predstavivosť ti môže pomôcť, aby si si zvýšil ašpiráciu, ak ju považuješ za efektívnu, tvorivú silu a nie za niečo nereálne alebo za mentálnu halucináciu. Je to jediná tvorivá sila, ktorá má vnútornú víziu, aby zvýšila tvoju ašpiráciu v nekonečnej miere.

Otázka: Je ašpirácia darom od Najvyššieho? Ako ju môžeme zväčšiť?

Sri Chinmoy: Ašpirácia je nepochybne bezpodmienečným darom Najvyššieho. Môžete ju zväčšiť tak, že si ju budete každý deň stále viac vážiť a ceniť.

Otázka: Môže spolu existovať ašpirácia a hudba?

Sri Chinmoy: Hudba a ašpirácia môžu existovať aj existujú spoločne. Samozrejme, hovoríme len o duchovnej hudbe. Duchovná hudba je osvecujúci a napĺňajúci jazyk univerzálnej duše. Ašpirácia je vnútorný plač, hudba je vonkajší úsmev. Keď zasejeme semienko vnútorného plaču, zožneme plody vonkajšieho úsmevu. Dušeplná hudba a dušeplná ašpirácia sú nielen skutoční priatelia, ale aj veční priatelia. Hudba rozširuje výšku ašpirácie; ašpirácia zväčšuje dĺžku hudby.

Otázka: Aký druh práce vo vonkajšom svete bude najviac prospešný pre moju najčistejšiu a najistejšiu ašpiráciu?

Sri Chinmoy: Každý človek má svoj vlastný temperament a vnútorné sklony. V tvojom prípade, ak pracuješ v kvetinárstve úprimne a radostne, tvoja radostná a úprimná služba bude najviac prospešná pre tvoju najčistejšiu a najistejšiu ašpiráciu.

Otázka: Ako môžem použiť lásku, aby premenila moje pripútanie na univerzálnu jednotu?

Sri Chinmoy: Ak sa budeš neustále snažiť zväčšiť svoju čistotu, môžeš použiť božskú lásku na premenu svojho pripútania na univerzálnu jednotu. Čistota má dych jednoty a ten osvieti pripútanie. Čistota je nesmierne dôležitá, ak chceš použiť lásku na premenu svojho pripútania na univerzálnu jednotu.

Otázka: Ako si môžeme udržať vysokú ašpiráciu aj keď sme unavení?

Sri Chinmoy: Keď sa unavíš, pokús sa spievať v tichosti a dušeplne, najmä „Invocation“. Potom počas spievania cíť, že samotný Boh počúva tvoj dušeplný spev a oceňuje ho. Takto si môžeš ľahko udržať svoju ašpiráciu vysoko, aj keď si navonok unavený a vyčerpaný.

Otázka: Zvyšuje sa intenzita ašpirácie s každou ďalšou inkarnáciou?

Sri Chinmoy: Hoci sa to dá očakávať, nie je žiadne pevné pravidlo, že s každou ďalšou inkarnáciou sa bude zvyšovať intenzita ašpirácie. Dokiaľ sa človek nestane skutočne oddaným hľadajúcim v najčistejšom zmysle slova, môže odísť zo života ašpirácie. V určitej inkarnácii by mohol utiecť od ašpirácie a vstúpiť do života túžby, aby sa stal slávnym v určitej oblasti. Stalo sa to miliónkrát. Ale ak sa stane božským a sebadávajúcim hľadajúcim, potom v každej ďalšej inkarnácii bude určite jeho ašpirácia narastať.

Otázka: Niekedy cítim, že drobný plameň ašpirácie vo mne zhasol. Čo na mňa vtedy zaútočilo?

Sri Chinmoy: Keď cítiš, že drobný plameň ašpirácie v tebe zhasol, znamená to jednu z dvoch vecí. Buď na teba zaútočili túžby alebo si vedome či nevedome spal v jednej zo svojich známych izieb: zhovievavosti k sebe samému alebo nevedomosti.

Otázka: Ako sýtiť ašpiráciu, aby v nás rástla?

Sri Chinmoy: Ašpirácia potrebuje jesť Boží súcit, aby v nás rástla. Ašpirácia však súčasne potrebuje sýtiť Boha neustálou vďačnosťou, aby si zvýšila svoje schopnosti a vnímavosť.

Otázka: Keď ma zahalí temnota, ako mám viac ašpirovať, aby som ju prekonal?

Sri Chinmoy: Keď ťa zahalí temnota, mysli na seba ako na dieťa, ktoré sa stratilo v tmavom, hustom lese. Stratené dieťa žalostne plače a Boží nekonečný súcit prichádza, aby ho zachránil, pričom berie na seba známu podobu so známou tvárou. Ak na seba takto myslíš, potom ti Boh určite príde na pomoc.

Otázka: Čo si myslí náš Božský Otec o ašpirácii Svojich detí?

Sri Chinmoy: Keď Božský Otec vstúpi do ľudského vedomia a so svojím ľudským vedomím posudzuje ašpiráciu Svojich detí, tak Ho v okamihu prepadne frustrácia. Ale ak Božský Otec zostane vo svojom Božskom vedomí, neznepokojuje Ho žalostná ašpirácia Jeho detí, pretože používa večné svetlo trpezlivosti.

Otázka: Existuje spôsob ako ašpirovať aj počas relaxácie po intenzívnej ašpirácii?

Sri Chinmoy: Je jeden zvláštny spôsob. Mysli na bežca. Bežec sa pred štartom určitý čas pripravuje. Potom vyštartuje, postupne zvyšuje svoju rýchlosť a po chvíli má dokonalú koordináciu pohybov. Počas nej môže relaxovať, a predsa nestráca svoju rýchlosť. Podobne, ak je dobrá príprava, dobrý štart, a ak pohyb vpred ide uspokojivou rýchlosťou, je možné si udržať rovnakú ašpiráciu dokonca aj keď vnútorne relaxujeme.

Otázka: Ako môžem získať zo svojej ašpirácie odvahu?

Sri Chinmoy: Zo svojej ašpirácie môžeš získať odvahu, ak dokážeš cítiť, že si vybraný hrdinský nástroj Najvyššieho. Samotné slovo „hrdina“, samotná predstava hrdinstva ti môže dať odvahu. Na druhej strane aj ašpirácia samotná je odvahou. Iba statoční ľudia môžu ašpirovať. Ašpirácia nie je mienená pre slabochov.

Otázka: Keď prídu pochybnosti, mali by sme ich odohnať?

Sri Chinmoy: Keď prídu pochybnosti, musíš ich odohnať, lebo pochybnosti sú pomalý jed. Ak dovolíš pomalému jedu, aby zostal v tvojom vnútri, napadne celý tvoj systém a nakoniec zomrieš. Takže neprechovávaj v mysli žiadne pochybnosti. Pochybnosti sú začiatkom frustrácie a frustrácia sa rada stýka so zničením.

Otázka: Guru, ak strom predstavuje ašpiráciu, čo potom predstavujú listy?

Sri Chinmoy: Aj listy predstavujú ašpiráciu. Je to ako rodina. V rodine je malé dieťa s ostatnými členmi rodiny a ťahá spolu s nimi za jeden koniec lana. Dieťa ťahá spolu s matkou, otcom a ostatnými členmi rodiny proti ich spoločnému nepriateľovi. Nepriateľom je nevedomosť. Takže listy tiež predstavujú ašpiráciu, pretože listy a strom sú neoddeliteľnou súčasťou tej istej skutočnosti.

Úvod vydavateľa k prvému vydaniu

Strom ašpirácie má veľa vetiev, listov, kvetov a plodov: jednoduchosť, úprimnosť, čistotu, oddanosť a mnohé ďalšie. Každý úprimný hľadajúci je svojím vlastným spôsobom vetvou, listom, kvetom či plodom stromu ašpirácie.

V tejto knihe veľký duchovný Majster Sri Chinmoy odpovedá na otázky svojich žiakov o živote ašpirácie. V týchto dušeplných a osvecujúcich odpovediach vidíme prebúdzanie a rozkvitanie Božieho stromu ašpirácie.

Táto kniha je významným míľnikom, pretože je 300. knihou, ktorú Sri Chinmoy napísal počas svojich dvanástich rokov života v Amerike. Jeho knihy, obrazy, hudba, prednášky — nehovoriac už o jeho meditácii — sú vyjadrením najvyššej filozofie lásky, oddanosti a odovzdania sa Bohu. Je to filozofia, ktorá prináša svoje plody nie v samote himalájskej jaskyne, ale v ruchu a zhone života. Je to filozofia, ktorá prijíma život ako prvý krok k životu úplnej premeny a osvieteniu. Všetko, čo Sri Chinmoy urobil alebo robí pre ľudstvo, vyplýva z tejto najvyššej filozofie.

Sme jeho oddané duchovné deti. Ako odpoveď na modlitby nášho srdca Sri Chinmoy odhalil svoju filozofiu a osvietil nás týmito posvätnými slovami:

Moje duchovné deti,
ak mám lásku, ak mám súcit,
ak mám svetlo,
ak mám silu, ak mám mier,
ak mám blaženosť,
potom je to všetko pre vás, všetko pre vás, všetko pre vás.

Ó, moje sladké deti,
iba s vami, pre vás a vo vás existujem
tu na zemi.