Postupujú s mladou dušou veci rýchlejšie, pretože má menej nánosu z predchádzajúcich inkarnácií?

Veci postupujú s mladou dušou rýchlejšie za predpokladu, že ide o úprimného a zasväteného ašpiranta, ktorý bezvýhradne počúva svojho duchovného Sprievodcu a nie je zaťažený príliš mnohými svetskými skúsenosťami.

Tu si znovu musíme uvedomiť jednu vec: nie je to počet inkarnácií, čo bráni rýchlej ceste duše ku konečnému Cieľu, ale staré neosvietené ľudské zvyky a sklony, pre ktoré nie je ľahké otvoriť sa Svetlu pre očistenie a premenu.

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971