Aký je rozdiel medzi „silou duše“ a „silou charakteru“?

Sila charakteru je pýchou morálky a ľudskosti. Sila duše je pýchou Duchovnosti, Večnosti a Nekonečnosti. Tým, čo som teraz povedal, vo vás nechcem zanechať dojem, že morálka nemá vo vnútornom a duchovnom živote hodnotu. Naopak, pevná morálka je prípravou na hlbokú duchovnosť. Sila duše je vnútorná sila alebo istota, ktorá pochádza z Božského vo vás. Keď ste videli svoju dušu, pocítili ste v sebe Božiu Vôľu a dostali ste silu prejaviť Jeho Vôľu tu na Zemi.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971