Čo znamená, keď sa o niekom povie, že má mladú dušu alebo starú dušu?

Z duchovného hľadiska je starou dušou nazývaný ten, kto vo svojich predchádzajúcich inkarnáciách dosiahol vyššie a hlbšie zážitky. Človeka, ktorému takéto zážitky chýbajú, voláme mladá duša. Ako vidíte, „stav“ duše neurčuje počet inkarnácií, ale to, čo sa človek v týchto životoch naučil a čo dosiahol.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971