Dostáva duša pri svojom vývoji nové pokyny, alebo len odhaľuje to, čo vždy vedela?

Keby ste povedali „skúsenosti“ radšej než „pokyny“, bola by táto otázka presnejšia. Len Boh alebo Kozmické Ja môže dávať duši pokyny.

Duša odhaľuje to, čo vždy vedela. Zároveň však rastie a obohacuje sa tým, že prijíma božskú podstatu svojich pozemských zážitkov. Medzitým si fyzické vedomie viac a viac uvedomuje neobmedzenú božskú schopnosť duše. Pretože je duša v podstate zjednotená s Bohom, odhaľuje to, čo vždy poznala. Ale v procese vývoja (evolúcie) sa jej stávanie a poznávanie, poznávanie a stávanie pohybujú spoločne a sú to navzájom sa doplňujúce procesy v lone Najvyššej Pravdy.

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971