Je to duša, ktorá sa musí odovzdať Kozmickému Ja?

Áno. Každá ľudská bytosť má individuálnu dušu. Táto duša sa musí odovzdať „Ja“ – Ja, ktorému sa v indickej terminológii hovorí Paramátman a ktoré je neprejavené. Toto Ja neprijíma ľudskú inkarnáciu ani nevstupuje do stvorenia, zatiaľ čo duša si berie ľudské telo a prijíma obmedzenie, nedokonalosť a nevedomosť. Táto individuálna duša, ktorá prijme ľudské telo, nie je všetko prestupujúca, vševediaca ani všemohúca. „Ja“ také je. Duša vo svojom vývoji môže jedného dňa splynúť s týmto Ja a stať sa rovnako silnou ako Ja.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971