Sila odovzdania

Dnešný svet chce individualitu. Vyžaduje si slobodu. Skutočná individualita a sloboda však môžu dýchať iba v Božskom. Odovzdanie sa je neúnavným dychom duše v Božom Srdci.

Ľudská individualita kričí v temnote. Pozemská sloboda plače v púšti života. Úplné odovzdanie však univerzálne spieva o božskej Individualite a Slobode v Lone Najvyššieho.

V odovzdaní objavujeme duchovnú silu, prostredníctvom ktorej sa môžeme stať nielen vizionármi Pravdy, ale aj tými, ktorí Pravdu vlastnia. Táto Pravda je všemohúcou Silou. Ak sa dokážeme odovzdať v absolútnom tichu, sami sa staneme Realitou Skutočnosti, Životom Žijúceho, Stredom pravej Lásky, Mieru a Blaženosti. Staneme sa neporovnateľným požehnaním pre nás samých.

Krásne dieťa priťahuje našu pozornosť. Milujeme ho, pretože si získalo naše srdce. Ale žiadame od neho niečo na oplátku? Nie. Milujeme ho, pretože je predmetom lásky, je roztomilé. Rovnakým spôsobom môžeme a mali by sme milovať Boha, pretože On je tou najmilšou bytosťou. Spontánna láska k Božskému je odovzdanie a toto odovzdanie je najväčším darom v živote. Pretože keď sa odovzdáme, Božské nám okamžite dá nekonečne viac, ako by sme požadovali.

Odovzdanie je duchovný zázrak. Učí nás, ako vidieť Boha so zavretými očami, ako s Ním hovoriť so zatvorenými ústami. Strach vstupuje do našej bytosti len vtedy, keď prestaneme byť odovzdaní Absolútnu.

Odovzdanie je postupné odhalenie. Je to postupné odhalenie nášho tela, mysle a srdca Slnku božskej Plnosti vo vnútri v nás. Odovzdanie sa tomuto vnútornému Slnku je najväčším triumfom života. Keď sme v tomto Slnku, vlk zlyhania nás nemôže dostihnúť. Knieža zla sa nás nedokáže dotknúť, akonáhle sme si uvedomili a upevnili jednotu s týmto Slnkom, ktoré večne dáva život.

Odovzdanie a nadšenie sa spolu hrajú, jedia spolu a spolu spia. Patrí im koruna víťazstva. Vypočítavosť a pochybnosť sa spolu hrajú, jedia spolu a spolu spia. Patrí im osud, ktorý je odsúdený na sklamanie a je predurčený na neúspech.

India je krajinou odovzdania. Toto odovzdanie nie je slepé podriadenie sa, ale skôr odovzdanie nášho obmedzeného ja nášmu neobmedzenému Ja.

V Mahábhárate je mnoho príbehov o odovzdaní. Všetky majú v sebe veľkú duchovnú pravdu. Dovoľte, aby som vám povedal krátky, ale inšpirujúci a poučný príbeh o Draupadí, ktorá bola kráľovnou Pánduovcov. Zatiaľ čo sa ju zlý Duhšasána bezohľadne pokúšal vyzliecť, modlila sa k Pánovi, aby ju zachránil. Celú dobu si ale, rukami pevne držala šaty.

Jej odovzdanie nebolo úplné a jej modlitba nebola vyslyšaná. Duhšasána pokračoval vo svojom úsilí vyzliecť nešťastnú kráľovnú. Prišiel však okamih, keď Draupadí svoje šaty pustila a začala sa k Pánovi modliť s rukami pozdvihnutými hore. „Ach Pane môjho srdca, ó Kormidelník môjho života, nech sa splní Tvoja vôľa,“ modlila sa. Pozrite na silu jej úplného odovzdania! Božie ticho sa prelomilo. Na Draupadí zostúpila Jeho Milosť. Keď sa Duhšasána pokúšal zvlieknuť jej sárí, zistil, že je nekonečné. Jeho pýcha bola rozdupaná na prach.

Božia všetko napĺňajúca Milosť zostupuje len vtedy, keď ľudské bezvýhradné odovzdanie stúpa hore.

Naše odovzdanie je najcennejšia vec. Iba Boh si ho zaslúži. Svoje odovzdanie môžeme ponúknuť druhému človeku, ale len preto, aby sme realizovali Boha. Ak tento človek dosiahol svoj Cieľ, dokáže nám pomôcť na našej duchovnej ceste. Ak sa však ponúkneme niekomu len preto, aby sme túto osobu uspokojili, dopúšťame sa himalájskej chyby. To, čo by sme mali urobiť, je bezvýhradne sa ponúknuť Pánovi v ňom.

Každý náš čin by mal byť určený na to, aby sme potešili Boha, a nie na to, aby sme získali uznanie. Naše činy sú príliš tajné a posvätné na to, aby sme ich vystavovali na obdiv. Sú určené pre náš vlastný pokrok, naše dosiahnutie a realizáciu.

Pre naše odovzdanie neexistuje žiadna hranica. Čím viac sa odovzdáme, tým viac sa musíme odovzdať. Boh nám dal tú schopnosť. Podľa tejto schopnosti si od nás vyžaduje prejavenie. Prejavenie nad našu schopnosť od nás Boh nikdy nežiadal a nikdy žiadať nebude.

V úplnom a absolútnom odovzdaní človeka je jeho realizácia: jeho realizácia Seba, jeho realizácia Boha Nekonečného.

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971