Kto je vhodný na jogu?

Kto je vhodný na jogu? Ty si vhodný na jogu. On je vhodný na jogu. Ja som vhodný na jogu. Všetky ľudské bytosti bez výnimky sú vhodné na jogu. Duchovnú pripravenosť možno určiť podľa nášho pocitu jednoty, našej túžby po jednote. Najmenšia kvapka má právo považovať nekonečný oceán za svoj vlastný, alebo plakať po tom, aby ho mala ako svoj vlastný. Je to tak aj v prípade individuálnej duše a Univerzálnej Duše. Kde je Boh a kde som ja? Boh je na treťom poschodí a ja som na prvom poschodí. Ja vyjdem na druhé poschodie. On zíde na druhé poschodie. Spolu sa stretneme. Nezabudnem Mu umyť Nohy svojimi slzami blaženosti. Ani On ma nezabudne položiť do Svojho Srdca nekonečného Súcitu. Čo je to joga? Joga je nájdenie seba samého. Nájdenie seba samého je realizácia Boha. Ten, kto praktizuje jogu, robí dve veci naraz: zjednodušuje celý svoj život a získava voľný prístup k Božskému.

V oblasti jogy nemôžeme nikdy nič predstierať. Naša ašpirácia musí byť skutočná. Celý náš život musí odzrkadľovať pravdu. Pre nadšeného ašpiranta nie je nič nemožné. Vyššia Sila vedie jeho kroky. Božia nezdolná Vôľa je jeho najbezpečnejšou ochranou. Bez ohľadu na to, ako dlho alebo koľkokrát schybí, má plné právo sa vrátiť späť do svojho vlastného duchovného domova. Jeho ašpirácia je stúpajúci plameň. Nemá žiadny dym, nepotrebuje žiadne palivo. Je dychom jeho vnútorného života. Vedie ho k brehom Zlatého Za. Na krídlach svojej ašpirácie vzlieta ašpirant do ríše Transcendentálna.

Boh je Nekonečný a Boh je Všadeprítomný. Pre skutočného ašpiranta je to viac než len viera. Je to jediná Skutočnosť. Zamerajme teraz svoju pozornosť na duchovný život. Je mylnou predstavou, že duchovný život je životom odriekania a tŕňovou posteľou. Nie, nikdy! Prišli sme z Blaženosti. Do Blaženosti sa vrátime so spontánnou radosťou života. Duchovný život sa zdá byť náročný, pretože sa orientujeme na svoje ego. Zdá sa neprirodzený, pretože prechovávame svoje pochybnosti.

Realizácia Boha je cieľom nášho života. Je to tiež naše najvznešenejšie dedičstvo. Boh je zároveň našim Otcom i našou Matkou. Keď je naším Otcom, pozoruje. Keď je našou Matkou, tvorí. Tak ako dieťa, nikdy sa nevzdáme požiadaviek na svoju Matku, aby sme mohli získať jej Lásku a Milosť. Ako dlho môže matka nechať plakať svoje dieťa bez povšimnutia? Nezabúdajme, že ak existuje niekto na zemi, na koho majú všetky ľudské bytosti plný nárok, je to materský aspekt Božského. Je jedinou silou našej závislosti; je jedinou silou našej nezávislosti. Jej Srdce, domov nekonečnosti, je večne otvorené pre každého.

Teraz by sme sa mali oboznámiť s ôsmimi významnými krokmi, ktoré vedú hľadajúceho k jeho cieľu. Tieto kroky sú: jama – sebakontrola a morálna zdržanlivosť; nijama – prísne dodržiavanie dobrého správania a charakteru; ásana – rôzne telesné pozície, ktoré nám pomáhajú vstúpiť do vyššieho vedomia; pránajáma – systematické dýchanie, na udržanie kontroly nad mysľou; pratjahára – stiahnutie sa zo života zmyslov; dháraná – zameranie nášho vedomia na Boha všetkými časťami tela; dhjána – meditácia, neúnavný expresný vlak, ponáhľajúci sa smerom k Cieľu; a samádhi, tranz, koniec tanca Prírody, úplné splynutie nášho individuálneho vedomia s nekonečným Vedomím Transcendentálneho Najvyššieho.

Joga je naše zjednotenie s Pravdou. Existujú tri postupné fázy tohto zjednotenia. V prvej fáze musí človek cítiť, že ho Boh potrebuje tak isto, ako on potrebuje Boha. V druhej fáze musí človek cítiť, že bez neho Boh neexistuje ani sekundu. V tretej a konečnej fáze si musí človek uvedomiť, že on a Boh sú nielen večne jedným, ale sú si rovní, všadeprítomní a všetko napĺňajúci.

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971