Čo je to joga?

Čo je to Joga? Joga je jazyk Boha. Ak chceme s Bohom hovoriť, musíme sa naučiť Jeho jazyk.

Čo je to Joga? Joga je to, čo nám prezrádza Božie tajomstvo. Ak chceme vedieť Božie tajomstvo, musíme sa vydať na cestu Jogy.

Čo je to Joga? Joga je Boží Dych. Ak chceme vidieť Božím Okom a cítiť Jeho Srdcom, ak chceme žiť v Božom Sne a poznať Božiu Skutočnosť, ak chceme vlastniť Boží Dych, a ak sa nakoniec chceme stať samotným Bohom, Joga si nás zavolá.

Joga je jednota. Je to zjednotenie individuálnej duše s Najvyšším Ja. Joga je duchovná veda, ktorá nás učí, ako môžeme realizovať Najvyššiu Skutočnosť v živote samom.

To, čo musíme urobiť, je prijať život a naplniť Božské v sebe tu na Zemi. Toto sa dá dosiahnuť iba prekonaním našich ľudských obmedzení.

Joga nám hovorí, ako ďaleko sme pokročili na ceste k realizácii Boha. Tiež nám hovorí o našej predurčenej úlohe v Božej kozmickej Dráme. Posledným slovom jogy je, že každá ľudská duša je božským predstaviteľom Boha na Zemi.

Zamerajme teraz svoju pozornosť na praktický aspekt Jogy. Joga má rôzne druhy: karma joga, cesta činu; bhakti joga, cesta lásky a oddanosti; a džňána joga, cesta poznania. Tieto tri sa považujú za najdôležitejšie druhy jogy. Existujú ďalšie významné typy jogy, sú to však buď vetvy týchto troch druhov, alebo typy, ktoré s nimi úzko súvisia.

Tieto tri cesty slúžia ako tri hlavné brány do Božieho paláca. Ak chceme vidieť a cítiť Boha najsladším a najdôvernejším spôsobom, potom musíme praktizovať bhakti jogu. Ak chceme realizovať Boha v ľudstve prostredníctvom našej nesebeckej služby, potom musíme praktizovať karma jogu. Ak chceme realizovať múdrosť a slávu Božieho transcendentálneho Ja, potom musíme praktizovať džňána jogu.

Jedna vec je istá. Tieto tri cesty nás vedú k uvedomeniu si nášho vlastného Ja v realizácii Boha a k realizácii Boha v uvedomení si nášho vlastného Ja.

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971