Čo je to duchovnosť?

Duchovnosť je univerzálnosť Pravdy, Svetla a Blaženosti. Duchovnosť je vedomá potreba Boha. Duchovnosť je neustála príležitosť uvedomiť si a dokázať, že my všetci môžeme byť rovnako veľkí ako Boh.

Boh je Blaženosť. Blaženosť je dychom duše. Boh nechce vidieť tvár smútku. Boh nám dá nekonečnosť v okamihu, keď sme pripravení ponúknuť Mu len jeden záblesk radosti našej duše.

Svet je plný smútku. Môžeme za to my sami. Je za to plne zodpovedné naše sledovanie vlastných záujmov a naše pocity vlastnej dôležitosti. Individuálne vedomie sa musí rozšíriť. Človek potrebuje inšpiráciu. Človek potrebuje čin. Duchovnosť potrebuje človeka. Duchovnosť potrebuje absolútne naplnenie. Duchovnosť má vnútorné oko, ktoré spája všetky okolnosti života s vnútornou istotou.

Človek môže vytvárať a meniť svoje vonkajšie podmienky svojimi duchovnými myšlienkami. Pre toho, kto prechováva Boha vo svojich myšlienkach a činoch, len pre toho je Boh živou skutočnosťou.

Duchovnosť má tajný kľúč na otvorenie Božích Dverí. Týmto kľúčom je meditácia. Meditácia zjednodušuje náš vonkajší život a posilňuje náš vnútorný život. Meditácia nám dáva prirodzený a spontánny život. Tento život sa stáva takým prirodzeným a spontánnym, že nemôžeme dýchať bez toho, aby sme si uvedomovali svoju vlastnú božskosť.

Meditácia je božský dar. Je to priama cesta, ktorá vedie ašpiranta k Tomu, od koho pochádza. Meditácia nám hovorí, že náš ľudský život je niečím tajným a posvätným a uisťuje nás o našom božskom dedičstve. Meditácia nám dáva nové oko, aby sme uvideli Boha, nové ucho, aby sme počuli Hlas Boha, a nové srdce, aby sme cítili Prítomnosť Boha.

Duchovný život nie je prechádzka ružovým sadom; nie sú to ani samé tŕne. Je to prechádzka skutočnosťou a nevyhnutnosťou. Vo svojom duchovnom živote vidím úlohu diabla a úlohu svojho Pána. Ak má diabol pokušenie, môj Pán má Vedenie. Ak má diabol opozíciu, môj Pán má Pomoc. Ak má diabol potrestanie, môj Pán má Súcit. Ak ma diabol vezme do pekla, môj Pán ma vezme do Neba. Ak má diabol pre mňa smrť, môj Pán má pre mňa Nesmrteľnosť.

Musíme sa k Bohu modliť s celým srdcom a so slzami v očiach. Musíme si vytýčiť taký vysoký cieľ, ako je realizácia Boha, pretože ona je jediným cieľom našej pozemskej existencie. Šrí Rámakrišna hovorí: „Ak ten, kto má vzácnu príležitosť, že sa narodil ako človek, nedokáže v tomto živote realizovať Boha, jeho zrodenie nemá zmysel.“

Veda dokázala zázraky. Rozsah jej výhľadu je napriek tomu obmedzený. Existujú svety mimo našich zmyslov; existujú skryté záhady. Veda nemá k týmto svetom prístup, veda nikdy nedokáže tieto záhady vyriešiť. Duchovný človek však môže so svojou vnútornou víziou ľahko vstúpiť do týchto svetov a tieto tajomstvá pochopiť. Napriek tomu je duchovný človek reálny idealista, ktorý nebuduje vzdušné zámky, ale stojí nohami pevne na zemi.

Duchovnosť nie je iba tolerancia. Nie je to dokonca ani prijatie. Je to pocit univerzálnej jednoty. V duchovnom živote sa na Božské pozeráme nielen ako na svojho vlastného Boha, ale ako na Boha každého človeka. Náš duchovný život pevne a isto vytvára základ jednoty v rozmanitosti.

Duchovnosť nie je iba ústretovosť voči viere v Boha druhých ľudí. Je to absolútne uznanie a prijatie ich viery v Boha za svoju vlastnú. Neľahké, ale nie nemožné, pretože práve taká bola skúsenosť a prax duchovných Majstrov všetkých čias.

„Pravda” bola otázkou všetkých otázok v každej dobe. Pravda žije v skúsenosti. Pravda vo svojom vonkajšom aspekte je úprimnosť, pravdivosť a integrita. Pravda vo svojom vnútornom a duchovnom aspekte je vízia Boha, realizácia Boha a prejavenie Boha. To, čo večne dýcha, je Pravda. Plač našich upanišádskych prorokov prebúdza našu dušu: Satyameva jayate nanritam – „Pravda jediná víťazí, a nie nepravda.“ Požehnaná je India, že má toto ako svoje motto, svoj životný dych, toto do ďaleka sa šíriace posolstvo univerzálnej božskosti.

Duchovnosť sa nedá nájsť v knihách. Dokonca aj keď knihu stlačíme, duchovnosť z nej nezískame. Ak chceme byť duchovní, musíme rásť z vnútra. Knihám predchádzajú myšlienky a predstavy. Myseľ prebúdza driemajúce myšlienky a predstavy. Duchovnosť prebúdza myseľ. Duchovný človek je ten, kto počúva príkazy svojej duše a koho nemôže trápiť strach. Názory sveta sú príliš slabé, aby mučili jeho myseľ a srdce. Vie túto pravdu, cíti ju a stelesňuje ju.

Nakoniec mám verejné tajomstvo pre tých, ktorí chcú vkročiť do duchovného života. Toto tajomstvo znie: môžete zmeniť svoj život. Na túto zmenu nemusíte čakať roky, a dokonca ani mesiace. Začne sa v okamihu, keď sa ponoríte do mora duchovnosti. Skúste žiť životom duchovnej disciplíny jeden deň, jediný deň! Určite budete úspešní.

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971