Aký je cieľ života?

Cieľom života je uvedomiť si Najvyššiu Skutočnosť. Cieľom života je byť vedomým vyjadrením Večnej Bytosti.

Život je evolúcia. Evolúcia je rozvíjanie sa zvnútra. Každý život je svet sám osebe. Každý život je v skutočnosti mikrokozmos. Čokoľvek dýcha v rozľahlom vesmíre, dýcha tiež v každom jednotlivom živote.

Existujú dva životy: vnútorný a vonkajší. Vonkajší život hovorí o svojich zásadách a potom sa pokúša konať. Rozpráva neustále, ale v skutočnosti robí veľmi málo z toho, o čom hovorí. Vnútorný život nerozpráva. Koná. Jeho spontánny čin je vedomým prejavením Boha.

Náš život má dve skutočnosti: exoterickú a ezoterickú. Exoterická skutočnosť sa zaoberá vonkajším svetom. Vonkajšia skutočnosť sa snaží naplniť samu seba tým, že sýti túžby a podnecuje vášne. Ezoterická alebo vnútorná skutočnosť nachádza naplnenie v ovládaní vášní a vo víťazstve nad túžbami, v plavbe po rozľahlom mori oslobodenia.

Život je existencia. Obyčajná existencia pochádza z hlbšej Existencie. Existencia nemôže pochádzať z neexistencie. Život pochádza od Boha. Život je Boh. Mali by sme urobiť dve veci: mali by sme študovať život s najväčšou oddanosťou a žiť život v čo najväčšej božskosti.

Musíme mať dve veci: predstavivosť a inšpiráciu. Život bez predstavivosti je životom uväznenia. S krídlami predstavivosti sa musíme pokúsiť doletieť do sveta Za. Život bez inšpirácie je životom stagnácie. S dynamikou neustálej inšpirácie dávame životu nový význam a robíme ho nesmrteľným.

Cieľom života je realizovať Boha. Realizácia nemôže nikdy prísť k človeku ktorý je nečinný. O realizáciu sa musíme usilovať. Musíme za ňu zaplatiť. Neexistuje žiadna iná alternatíva. Jedna z najdôležitejších vecí je: keď poviete ostatným, že ste realizovanou dušou, môžete presvedčiť ostatných, môžete dokonca oklamať svoje vlastné srdce, ale nemôžete oklamať Boha.

Prvou nevyhnutnosťou pre realizáciu Boha je mier. Mier má základ v láske: v láske k ľudstvu a v láske k Bohu. Mier je tiež založený na nepripútanosti. Žiadna túžba po zisku, žiaden strach zo straty, hľa – mier je váš. Mier je tiež založený na odriekaní. Toto odriekanie nie je zrieknutie sa pozemského majetku, ale zrieknutie sa obmedzení a nevedomosti. Takýto mier je pravým mierom, ktorý nie je ovplyvnený burácaním sveta, vonkajšieho ani vnútorného.

Keď máte tento božský mier, realizácii nezostáva nič iné len zaklopať na dvere vášho srdca. Aby sme boli presnejší, vo vašom srdci začne lupienok po lupienku rozkvitať lotos realizácie. Chrámy, kostoly a synagógy nie sú pre realizáciu Boha nevyhnutné. Ani posvätné knihy a kázne nie sú potrebné. To, čo je nutné, je meditácia. Táto meditácia vám umožní realizovať Nekonečného Boha vo vnútri vašej duše, srdca, mysli a tela.

Cieľom života je žiť božský život. Žijeme v tomto svete. Vieme, že nielen chlebom je človek živý. Potrebuje dušu, aby mohol žiť vo svete Božej skutočnosti. Len duša má schopnosť vidieť a cítiť poznané a nepoznané, existujúce a neexistujúce, sen minulosti, dosiahnutie prítomnosti a nádej budúcnosti.

Prijmime vnútorný život, duchovný život. Chyby sú na našej ceste nevyhnutné. Úspech bez úsilia je úplne nemožný. Žiadna práca, žiadny pokrok. Skúsenosti musíme privítať, pretože bez skúseností sa nemôžeme nič naučiť. Skúsenosť môže byť povzbudzujúca, alebo odrádzajúca. Ale je to skúsenosť, ktorá z nás robí skutočnú bytosť, ktorá nám ukazuje pravý význam našej samotnej existencie.

Buďme všetci úprimne duchovní. Realizujme Boha prostredníctvom neustáleho spojenia s Ním. Pre svoju meditáciu nepotrebujeme určitý čas ani miesto. Musíme prekonať nevyhnutnosť času a priestoru. Keď sa ponoríme hlboko dovnútra, cítime, že jeden moment nemôže byť oddelený od druhého, jedno miesto nemôže byť oddelené od druhého. Ašpirujme, aby sme žili vo Večnom Teraz Realizácie Boha, vo Večnom Teraz Sne a Skutočnosti Boha. Tento Sen je Snom stále sa prekonávajúceho Prekonania. Táto Skutočnosť je Skutočnosťou stále rozkvitajúceho Odhalenia.

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971