India – jej vedomie a svetlo

Čo je vnútorným posolstvom Indie pre celý svet? Duchovnosť. Čo je duchovnosť? Je to prirodzená cesta pravdy, ktorá úspešne komunikuje so svetom Za tu na zemi.

Čo je úplne charakteristickým vlastníctvom Indie? Jej duša. Žije v duši, žije z duše a žije pre dušu.

Kde môže svet nájsť skutočnú prirodzenosť Indie? Vo vždy prebudenej oblasti Ducha.

Čo urobilo históriu Indie jedinečnou? Nanajvýš prekvapivá a neobyčajná kontinuita línie jej duchovných hľadajúcich a Majstrov.

Čo učí indická duchovnosť? Učí svet, ako poraziť zlo nižšej prirodzenosti a prekročiť dobro vyššej prirodzenosti.

Aká je túžba Matky Indie? Prekonať raz a navždy ľudský spôsob, a to zásadnou premenou seba samého a vstupom do večne dynamickej cesty Boha.

Náboženstvo, akokoľvek môže byť mocné, nie je a nemôže byt posolstvom Indie. Jej posolstvom je Sebarealizácia.

Dokonalá pravda indického náboženstva spočíva v jeho vonkajšej a vnútornej realizácií Toho, ktorý je, Toho, ktorý sa stáva.

Ó, svet, ako kráčaš k najhlbším zákutiam svojho srdca, na svoj veľký údiv zisťuješ, že Matka India je všetkým, len nie tým, kto sa bojí Boha. Aká potom teda je? Miluje Boha, je duša milujúca Boha v Božej o všetkom snívajúcej a všetko prejavujúcej Pravde.

Duša Indie cíti, že spokojnosť s intelektuálnym hĺbaním znamená byť spokojný len s polovicou jedla, ktoré v skutočnosti potrebuje pre svoje zdravie. Je to realizácia, čo dá človeku kompletné jedlo. A pokiaľ človek hľadá realizáciu, meditácia a koncentrácia sú nanajvýš dôležité.

Indická filozofia, v tom najvyššom zmysle, nie je ničím iným než praktickou realizáciou Pravdy.

Medzi Víziou védskych prorokov a dušou Indie a medzi duchovnosťou Indie a konečným duchovným oslobodením sveta nie je viac než spojenie.

Hovorí sa, že India už dávno stratila veľkosť Mliečnej dráhy . Vieme však, že má teraz obrovskú nádej, že sa zamračená obloha nakoniec vyjasní a odhalí znovu nespočetné množstvo hviezd.

Aké boli hlavné príčiny pádu Indie? Zanedbávala vedomie tela a vyhýbala sa materiálnemu životu. Zúžila svoj rozhľad a uzavrela sa do zastaraných rituálov minulosti. Lipla na rozpadávajúcej sa škrupine svojej starodávnej kultúry a zabíjala pritom svojho živého, rastúceho ducha. Osud Indie bol spečatený v deň, keď to začala robiť.

India začala svoj vzostup v deň, keď sa odvrátila od tohto smeru a prijala život vo všetkých jeho dynamických aspektoch.

India úplne povstane v deň, keď sa stane sebestačnou. Vie dobre, že svoj cieľ nemôže dosiahnuť, pokiaľ bude trvalo závislá na cudzej pomoci. Vlastná pomoc je najlepšia pomoc. Vlastná pomoc je skrytá pomoc Boha.

India má vo svojom vnútri hlas, ktorý je tým istým, všetko naplňujúcim Hlasom Boha. Tento Hlas jednoducho musí počúvať a poslúchať.

Čo sa v skutočnosti myslí emancipáciou indickej ženy? Znamená to, že už jej nikto nesmie brániť získať vzdelanie. Okrem posvätných učení minulých storočí musí mať voľný prístup aj k svetovým znalostiam súčasnej doby. Pravé vzdelanie nám pomáha žiť v integrálnej dokonalosti, ktorá je samotným základom našej existencie na Zemi. Indická žena musí dostať príležitosť na rozvinutie a prejavenie tejto dokonalosti.

Emancipácia indickej ženy znamená tiež to, že nesmie byť utláčaná a ovládaná mužom. Musí byť slobodná, aby bola sama sebou, nezávislá vo svojom vlastnom práve, silná a istá, pravá partnerka a spoločníčka muža, a nie jeho otrokyňa a slúžka. Musí sa znovu stať tým, čím bola vo védskej Indii – rešpektovanou a rovnoprávnou občiankou, skvele dopĺňajúcou muža.

Dnešná India je chudobná. Zajtrajšia India však bude bohatá. Bude mocnou vlnou nádeje a viery. Samotné jej myslenie bude inšpirované novou víziou. Možnosti na jej obzore budú nekonečné. Jej obetovanie postaví ľudstvu pevnejší základ. Bude obsahovať nacionalizmus a internacionalizmus a stane sa pravým symbolom duchovnosti v čine.

India so svojou duchovnou silou bude mať obrovský vplyv na budúce generácie. To nie je predstavivosť, ale pôsobiaca vízia. India a jedine India je nervovým centrom ašpirujúceho sveta.

Sila Indie nie je v jej rukách ale v jej srdci. Navyše, je aj vo vízii jej prorokov.

India hovorí svetu, že realizácia jednoty je jedinou silou, ktorá môže dobyť svet. India je hľadajúcim Absolútna. Najvyšším dobrom života je ideál realizácie Boha. V jej srdci horí láska k Bohu; v jej mysli je služba neprebudenému ľudstvu.

Európa, pohltená túžbami a pokušením, sa ponáhľala do Indie, aby získala jej bájne bohatstvo. To je pravda. Ale tak isto je pravda, že duša Európy prišla k Indii s duchovným hľadaním a tajným nutkaním objaviť, aká India skutočne je.

India má tri zbrane, ktorými dobýva svet: nenásilie, mier a múdrosť, ktorá hovorí, že ona sa nachádza vo všetkom, tak ako je všetko v nej.

Voľbou Indie je charakter. Musí ale cítiť, že taktiež potrebuje osobnosť.

Strach Matky Indie nie je strachom z atómových bômb, ale strachom, že jej deti zabudnú na svoje pravé Ja.

Je neuveriteľné, že India v sebe dokonale zmierila dvoch najväčších protivníkov: odriekanie a pôžitkárstvo.

Dokonalosť bola voľbou Grékov. Primeranosť bola voľbou Rimanov. Univerzálnosť je voľbou Indov.

India je hlas, ktorý sa nikdy nechveje. Jej patrí pravda, ktorá nemôže byť umlčaná hrozivou temnotou storočí. Jej patrí srdce, ktoré ustavične spieva o jednote ľudstva.

India je pokladnicou starodávnej večnej múdrosti, ktorá má univerzálny dosah. Je tiež univerzálnou rezervnou zásobárňou večne rastúcej múdrosti a je predurčená na to, aby bola centrom a dynamom premeny sveta.

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971