Podstata hinduizmu

Vyjadrujem hlbokú vďačnosť nášmu váženému rabínovi Ronaldovi Millsteinovi za jeho srdečné pozvanie, aby som prednášal o hinduizme. Je pre mňa naozaj veľkou cťou a potešením osloviť toto významné publikum. Bol som nesmierne rád, keď som sa od rabína dozvedel, že toto je liberálna synagóga. Slovo „liberálny“ je pre mňa veľmi významné. Znamená pravdu rovnako žiarivú a mocnú ako slnko, takú rozľahlú ako vesmír. Len pomocou liberálneho chápania všetkých náboženských vierovyznaní môžeme dúfať, že dosiahneme toleranciu. Tolerancia nám do veľkej miery pomáha ukončiť odveké predsudky zrodené z nevedomosti.

Moje srdce sa teraz túži s vami podeliť o niekoľko významných myšlienok o hinduizme. Najprv mi dovoľte povedať krátky príbeh.

Veľký svätec dávnej Indie menom Bhrigu chcel vyskúšať troch hlavných bohov, veľkú Trojicu hinduizmu: Brahmu, Višnu a Šivu. Chcel zistiť, ktorý z nich je najväčší. Prišiel k Brahmovi, ale neprejavil mu žiadnu úctu. Brahmu tým veľmi rozhneval. S tou istou neúctou išiel Bhrigu za Šivom, ktorý sa úplne rozčúlil. Keď prišiel k Višnuovi, ten spal. A tak mu Bhrigu položil nohu na hruď, aby ho prebudil. Boha také neúctivé prebudenie veľmi znepokojilo, okamžite však začal s láskou masírovať Bhriguovu nohu a opýtal sa: „Poranil si si nohu? Je mi to veľmi ľúto.“ „Tak Bhrigu zistil, že Višnu je z týchto troch bohov najväčší.

Tolerancia, ktorú boh v tomto príbehu prejavil, nebola slabosťou, ale šľachetnosťou srdca. Okrem toho, vychádzala z pocitu jednoty. Keď v spánku lakťom narazíme na inú časť tela, nehneváme sa na lakeť, ale masírujeme ho. Hinduizmus sa podobne snaží považovať ľudstvo za jedno veľké telo.

Hinduizmus je rieka, ktorá dynamicky a neúnavne plynie. Hinduizmus je strom, ktorý vedome a božsky rastie. Hinduizmus je rozmanitosť. Hinduizmus je unikátny vo svojom aspekte Matky. Je požehnaná deťmi, ktoré majú radi rôzne predstavy o Bohu. Jedno z jej detí hovorí: „Matka, osobný Boh neexistuje.“ „Chápem, dieťa moje,“ odpovedá. Druhé dieťa hovorí: „Matka, ak existuje Boh, potom môže byť iba osobný.“ „Chápem, dieťa moje,“ odpovedá. Tretie dieťa hovorí: „Matka, Boh je osobný aj neosobný.“ „Je to tak, dieťa moje,“ hovorí. A všetkým hovorí: "Buďte šťastné, deti moje, buďte šťastné. Držte sa svojho vlastného presvedčenia a učte sa z neho. Vyrastajte so svojimi ideálmi a vždy im buďte verné.“ Takéto je skutočné materské Srdce hinduizmu.

Hinduizmus sa drží vnútorného zákona života, ktorý je spoločným dedičstvom ľudstva. Pokiaľ je človek hľadajúcim Pravdy, nezáleží na tom, či je teista, ateista alebo agnostik. Každá ľudská duša má v hinduistickom ideáli duchovnosti svoje vlastné miesto. Významné sú Gándhího slová: „Hinduizmus je neúnavným hľadaním Pravdy. Je to náboženstvo Pravdy. Pravda je Boh. Popieranie Boha poznáme. Popieranie pravdy nepoznáme."

Minulosť hinduizmu

Je absurdné tvrdiť, že starobylá India hrala výlučne úlohu zriekania sa sveta. Naši predkovia prijali život v plnej viere. Jednoznačne verili v samotný život ako vo veľkú silu.

Naši védski rodičia vyjadrili svoje odhodlanie žiť dlhý a šťastný život, keď spievali:

Tach chaks ur debahitam…

„Kiež po sto zím vidíme, ako sa ono žiarivé Oko
podľa Božieho príkazu pred nami zjavuje.
Kiež žijeme sto liet,
Kiež počúvame sto liet,
Kiež dobre hovoríme sto liet,
Kiež máme hlavu vztýčenú sto liet,
Áno, ba aj viac ako sto liet.“

Naozaj sa úprimne snažili pochopiť a preskúmať tajomstvo života. Prijali Zem s jej radosťami a trápeniami, s jej nádejami a sklamaniami. Navyše chceli žiť ako majster a pán života. Preto kládli zlu odpor nebojácne a nekompromisne. Chceli, aby ich duše úplne vlastnil Najvyšší, a zároveň sa Mu usilovali slúžiť vo svete.

Naši védski predkovia objavili existenciu dvoch životov: obyčajného života a vyššieho života. Pripisovali náležitý význam fyzickým, vitálnym a mentálnym aktivitám, ale s cieľom vstúpiť do vyššieho, duchovného života, do života osvieteného poznania, svetla a pravdy. Vedeli, že akonáhle budú zakotvení v tomto vyššom živote, duša získa od členov svojej rodiny – tela, vitálu, mysli a srdca – úplnú podporu, aby sa plne prejavila a vyjadrila.

Preto sa stal nevyhnutným ideál jedinečného poznania vedúceho k oslobodeniu ašpirujúcej ľudskej duše. Naši predkovia boli realisti, ktorí cítili, že spontánna radosť zo života nasýti telo a posilní dušu. Vedeli, že tajomstvom rastu je sloboda. Volali:

Uru nastanve tan…

„Daj slobodu nášmu telu,
daj slobodu nášmu obydliu,
daj slobodu nášmu životu.”

Taká bola sloboda, ktorá mala pomôcť rozviazať uzol nevedomosti. Boli pozitívni vo svojom prijatí života a tiež vo svojej túžbe po Nesmrteľnosti.

Súčasnosť hinduizmu

Je ľahké tvrdiť, že v minulosti bola India vznešená, zatiaľ čo dnes taká vôbec nie je. Tí, ktorí si myslia, že starobylý hinduizmus je jedinou časťou indického života, ktorú stojí za to študovať, sa však mýlia. Aj súčasná India má veľa toho, čím môže prispieť celému svetu. Svetlo jej duše, ktoré sa nestará o vonkajšie uznanie, hrá dôležitú úlohu v prebudení srdca sveta a je napokon predurčené, aby inšpirovalo ľudstvo posolstvom pravdy, odpustenia a univerzálnej láskavosti.

Hinduizmus je dynamická ašpirácia, naplnená božskou energiou. Počas jeho večnej cesty bolo samotným dychom jeho života sebadávanie.

Hinduizmus je zložitý, ale vždy si zachovával a navždy si bude zachovávať zreteľný znak: znak duchovnosti. Pravý hinduista necháva svoje ideály stále planúť bez ohľadu na to, aké šokujúce sú pominuteľné zmeny, bez ohľadu na to, aké mocné sú ničivé sily. Dr Radhakrishnan, kráľ filozofov, vrhá na túto vec jasné svetlo:

"„Keď sa stará zväzujúca kultúra rozpadáva, keď etické pravidlá miznú, keď sme burcovaní z apatie alebo prebudení z nevedomosti, keď je vo vzduchu všeobecný nepokoj, vnútorný pohyb, kultúrna kríza, vtedy sa cez národ prevalí príliv duchovného prebudenia a na obzore pocítime niečo neobvyklé, niečo neslýchané, začiatok duchovného obrodenia."

Dnešný svet vedome túži po zjednotení. Hinduizmus učí, že jednota Indie je jednotou jej duchovnej vízie, jej celkového naplnenia. Ľudstvo sa presviedča o tom, že materiálny, intelektuálny a duchovný život môžu naozaj bežať bok po boku k dosiahnutiu konečného víťazstva Boha tu na zemi.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971