Hinduismus dneška

Som idealista. Pochádzam z krajiny snov. Teraz som na lodi snov. Meno mojej lode snov je hinduizmus. Plaví sa vo dne, v noci. Plaví sa ďalej po mori Večnosti. Nepozná koniec cesty. Jej cieľom je Nesmrteľnosť. Kormidelníkom je Najvyšší Idealista. Ak sa vy, moji bratia a sestry, chcete na tejto lodi plaviť so mnou, poďte. Vítam vás všetkých so zopnutými rukami, s neobmedzenou láskou a slzami blaženosti. Na lístok nepotrebujete žiadne doláre, žiadne centy, nič podobné. Poplatkom je len záujem, záujem, ktorý pramení z hĺbky srdca.

V zákutiach našich spomienok sa celkom nečakane ozýva hlas odvážneho idealistu a pridáva radosť k nášmu nadšeniu. Pred jeden a pol storočím tento idealista uvidel svetlo sveta tu na Long Islande, v štáte New York. Bol to Walt Whitman. Tento básnik – prorok, so svojím posolstvom univerzálneho „Ja“, sa k nám pridáva na našej dôležitej ceste.

Našou prvou zastávkou je návšteva Dr. Radhakrishnana, jedného z najväčších filozofov. Ten hovorí o hinduizme:

"„Hinduistický postoj k náboženstvu je zaujímavý. Zatiaľ čo náboženstvá sú od seba oddelené pevnými intelektuálnymi názormi, hinduizmus si také hranice nekladie. Intelekt je podriadený intuícii, dogma skúsenosti, vonkajší prejav vnútornému uvedomeniu."

Pamätajúc na to, poďme ďalej skúmať hinduizmus. Niet pochýb o tom, že je to veľké náboženstvo. Je to však aj jednoduché náboženstvo. Nechce človeka zmiasť ani skúšať jeho intelektuálne schopnosti. Netúži po jeho pozornosti ani po získaní jeho priazne. Je výnimočný tým, že to, čo od človeka chce, je pochopenie jeho duše. Hinduizmus chce nielen zachovať, ale aj šíriť vnútornú harmóniu každej ľudskej duše, ak je to Božia Vôľa. Chce, aby vlastnil a bol vlastnený všetkým, čo je najlepšie v kultúrnej, náboženskej a duchovnej múdrosti sveta.

Aj keď mal hinduizmus obdobia nečinnosti, nie je statickým náboženstvom. Statické náboženstvo by viedlo iba k sterilite a nakoniec k smrti. Hinduizmus sa vo svojej dlhej histórii stal symbolom flexibility, nezávislosti, tvorivého myslenia a spontánnej inovácie v myslení aj v konaní. Hinduizmus vie ako absorbovať. Vie taktiež odmietnuť, aby si mohol sadnúť k nohám Pravdy. Hinduizmus je neustály, stúpajúci plač po Pravde. Ašpiruje na to, aby bol podstatou všetko objímajúceho duchovného univerzálneho lieku, ktorý by nasýtil ľudstvo.

Minulosť Indie je pozoruhodne bohatá a rozmanitá. To isté možno povedať o jej nebojácnej súčasnosti, ktorá môže a musí poskytnúť východisko pre zlatú budúcnosť. Dnešný hinduizmus sa úprimne snaží objaviť jedinečný spôsob života, v ktorom môžu skupiny radikálne odlišných rasových, historických, etických, koncepčných a duchovných pomerov žiť v dokonalej harmónii a zároveň aktívne spolupracovať na splnení jedinej úlohy: spojenia hmoty a ducha. India vo svojej pravej podstate netúži po hmotných veciach, ani sa pred svetom neskrýva. A tolerancia, s ktorou sa hinduizmus vždy spájal, je pevne zakorenená v obetovaní a úplnom uznávaní práv druhého človeka.

India nekoná zo strachu ani s pocitom nadradenosti. Hinduizmus sa v poslednom čase stal sebakritickým. Preto jeho zdokonaľovanie napreduje rýchlo. Je pravda, že dnešný hinduizmus má nespočetné množstvo problémov. Rovnako platí, že Matka India musí všetky svoje problémy vyriešiť sama a aj ich určite vyrieši. Nezdolná vôľa dodáva energiu Bharat Mata (Matke Indii). Pokrok, hmotný aj duchovný, prebieha bleskovou rýchlosťou. Najdôležitejšia je však skutočnosť, že dnešný hinduizmus sa chce tvarovať sám – nie podľa vzoru Západu, Východu či južných alebo severných krajín – ale podľa Vzoru Nekonečna.

Tu v Amerike sa nachádzame v krajine slobody, slobody, ktorá podporuje dynamické myšlienky a dynamické pohyby. Tam v Indii sme v krajine slobody, slobody plodnej tolerantnej duchovnosti, ktorá podporuje všetky náboženstvá.

Tu si prajeme dosiahnuť Boha rýchlym behom, zatiaľ čo tam by sme Boha chceli dosiahnuť rýchlym šplhaním.

Poďme a počúvajme oddaného hinduistu. Hovorí, že jeho otcom je Ticho, jeho matkou je Sila. Ticho sýti jeho vedomie. Sila používa jeho vedomie. Jeho rodičia ho učia dýchať vzduch duchovnej jednoty, cítiť túto jednotu vo všetkých ľudských bytostiach, skutočne v celom stvorení. Jeho rodičia ho naučili tajomstvu tajomstiev: len cez meditáciu možno svet vidieť a cítiť úplne a v jeho celistvosti. Pomohli mu uvedomiť si, že jeho život je neoddeliteľnou súčasťou ľudstva. Nemá svoju vlastnú rasu, ani svoj národ. Jeho náboženstvom je Božia vízia. Vie, že ak si chce uvedomiť Boha, nemusí zabiť svoje nižšie ja. Len ho musí premeniť na svoje Vyššie Ja. Potom, hľa! Cieľ ho volá. Toto je v skutku nový prístup a nové naplnenie Pravdy. A nakoniec chce nielen vidieť Boha, ale chce sa Ním aj stať.

Naša loď sa teda plaví a tancuje v súlade s Božou večnou, mystickou kadenciou. Snívame. Sme tiež realisti a idealisti. Naša loď sa s láskou svojho srdca túži dotknúť vzdialených brehov Zlatého Za. Naša loď sa s mierom svojej duše túži rozprávať s Dychom Najvyššieho.

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971