Komentár

Najvyšší je tvoj Guru, môj Guru, každého Guru. Spočíva v srdci každého. Ak chcete viesť duchovný život, ak chcete inšpirovať celý svet, potom Najvyšší by mal byť vašim jediným Milovaným. Ak naozaj potrebujete Boha, tak ako Mirabai ho potrebovala, tak On musí byť vašou jedinou radosťou, vašou jedinou láskou, vašim jediným uspokojením a vašim jediným naplnením.