Komentár

Keď do nás vstúpi milosť Matky Kálí alebo akéhokoľvek aspektu Božskej Matky, mihnutím oka sa môžu diať zázraky. Videli ste, že tí praví učenci, ktorí prišli za princeznou, všetci prehrali. Potom ju učenci prekabátili a porazili ju nekalým spôsobom. Ale príbeh sa tam nekončí. Končí veľmi sladko, veľmi uspokojivo. Kalidasa, jej manžel, sa stane veľkým učencom a básnikom.

Rád by som vám povedal, že je veľký rozdiel medzi vedomosťou a múdrosťou. Vedomosti pochádzajú z kníh, ale múdrosť prichádza buď z najhlbších zákutí nášho srdca alebo priamo z duše alebo Zhora. Tento druh múdrosti je nekonečne, nekonečne vyššie ako vedomosti.

Ak sa modlíte k Najvyššiemu pre vnútornú múdrosť, určite vám ju dá. Ak mu chcete pomáhať pri pozdvihnutí vedomia ľudstva, ak chcete mať úlohu v Jeho Kozmickej Hre, ak chcete byť Jeho nanajvýš vyvoleným nástrojom, On vám poskytne zlatú príležitosť.

Najsladšie deti, budete žiť na zemi ďalších päťdesiat, šesťdesiat alebo osemdesiat rokov a potom vaše telo odíde. Uvidíte aké prchavé tie roky sú! Ale ak máte ašpiráciu, môžete rásť do večného života. Čím viac si uvedomíte svoju dušu, ktorá je priamym reprezentantom Boha, tým viac budete rásť do božieho nekonečného Svetla, Mieru a Blaženosti a budete môcť prejaviť tieto kvality na zemi.

Každý chce byť šťastný. Ale pravé šťastie pochádza len z jednoty s vôľou vašej duše, s Vôľou Boha. Ak poslúchate Jeho vôľu bezsenne a bez dychu, budete šťastní.

Tak, drahí moji, vážte si svoj duchovný život. Nebuďte závislý na druhých, aby vás inšpirovali a pomáhali vám. Buďte sami sebe inšpiráciou. Zintenzívnite dobré veci, ktoré robíte. Neverte mysli, keď hovorí: „Toto je správne.“ V jednej chvíli myseľ povie: „Choď tou cestou.“ V ďalšej chvíli povie: „Choď tamtou cestou.“ Myseľ len s tebou hrá futbal. Ale srdce to nerobí. Srdce pozná vôľu Najvyššieho, a srdce vám vždy povie, aby ste išli k Svetlu. Takže ak môžete vždy zostať v srdci, budete môcť pokračovať v ceste k Zlatému Brehu. S nekonečnou láskou, súcitom, záujmom a božskou pýchou vás žiadam, sladké deti, aby ste vždy zostali najkrajšími a najvoňavejšími kvetmi v Záhrade Srdca Najvyššieho.