Komentár

Čokoľvek chceme od Boha, či už máme pozemské túžby alebo nebeské, vyplní nám ich. Pretože Sudhamova manželka úprimne chcela hmotné bohatstvo, Pán Krišna vyplnil jej túžbu. Jej manžel chcel duchovné požehnanie, náklonnosť, lásku a súcit, a Pán Krišna tiež vyplnil jeho túžby. Musíme byť preto opatrní, čo žiadame od Boha. Ak sa modlíme a modlíme za splnenie pozemských túžob, Boh ich vyplní. Iba musíme mať trpezlivosť. Takisto, ak chceme, aby naša ašpirácia bola naplnená, Boh to urobí, ale toto trvá dlhšie.

Jediný problém je, že keď sú pozemské túžby vyplnené, v skutočnosti nie sú vyplnené. Iba sa zväčšujú, zväčšujú a zväčšujú. Túžba je ako neustávajúci hlad, ktorý nikdy nemôže byť utíšený. Nikto nemôže dosiahnuť trvalé uspokojenie z naplnenia pozemských túžob. Ale keď získame čo i len kvapku duchovného bohatstva, sme uspokojení. A toto duchovné bohatstvo môžeme zväčšovať zväčšovaním svojej ašpirácie. Ako náš vnútorný hlad rastie, dokážeme prijať viac a viac Božieho požehnania, lásky, súcitu, svetla a blaženosti.