27.

Vojna hovorí:
„Ó, človekom stvorený Súcitný Bože,
kde si?"
Bohom stvorený Boží Mier odpovedá:
„Buď ticho, ty zločinec!
Je mi z teba bezsenne zle
a som z teba bez dychu
znechutený.“