27.

```

Vojna hovorí:

„Ó, človekom stvorený Súcitný Bože,

kde si?"

Bohom stvorený Boží Mier odpovedá:

„Buď ticho, ty zločinec!

Je mi z teba bezsenne zle

a som z teba bez dychu

znechutený.“ ```

From:Sri Chinmoy,Vojna – pád človeka do bezodnej priepasti, časť 1., Sri Chinmoy Centrum, 2023
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/wma_1