Vojna – pád človeka do bezodnej priepasti, časť 1.

Návrat na bsah

1.

Vojna je
najvýživnejšia potrava
pre senilných.

2.

Vojna je
ľudská hlúposť,
ktorá odhalila sama seba.

3.

Vojna je
sama sebou spôsobená
márnosť človeka.

4.

Príbeh vojny:
Hlúposť bojuje.
Márnosť víťazí.

5.

Vojna
je najrýchlejší
pochod života dozadu.

6.

Vojna
je otroctvo nevedomosti.

7.

Vojnu
si cenia
princovia nevedomosti.

8.

Vojna
je korunou a trónom,
ktoré si ego samo vytvorilo.

9.

Vojna
je úplným a bezpodmienečným
odovzdaním sa silám nevedomosti.

10.

Vojna
je radostným prijatím
pozvania skazy.

11.

Vojna
je ničivým objavom
hlúpej mysle.

12.

Teraz,
to je ten pravý čas
na ukončenie akejkoľvek vojny.

13.

Vojna
je tancom absolútnej nečistoty
mysle.

14.

Vojna ohlasuje
ohromujúce víťazstvo
Satana.

15.

Vojna núti
svetlo múdrosti srdca,
aby sa vzdalo
noci hlúposti mysle.

16.

Vojna
je pokušením mysle
vo vnútri
a zničením života
navonok.

17.

Vojna
je prítomnosťou nebožskej sebadôvery
nepriateľských síl v človeku.

18.

Vojna
je príbehom ľudskej provokácie
a nie piesňou Božskej Inšpirácie.

19.

Vojna
je pre Božie Súcitné Oko
samozvaným cudzincom.

20.

Vojna
je najväčším víťazstvom
noci nevedomosti.

21.

Vojna
je uspokojením hladu
po vlastnení sveta.

22.

Vojna chce dokázať,
že v ľudskej mysli
nie je žiadna veľkosť
a v ľudskom srdci
nie je žiadna dobrota.

23.

Vojna pozýva
milovníkov vojny,
aby prišli a zapojili sa
do ničivého tanca.

24.

Vojna
je šialenstvo slona
spájajúce národy,
ktoré túžia po nadvláde.

25.

Vojna
je nezadržateľným smútkom
srdca sveta.

26.

Vojna
je totálnym a hanebným zlyhaním
nepriateľských myslí.

27.

Vojna hovorí:
„Ó, človekom stvorený Súcitný Bože,
kde si?"
Bohom stvorený Boží Mier odpovedá:
„Buď ticho, ty zločinec!
Je mi z teba bezsenne zle
a som z teba bez dychu
znechutený.“