Žiaci, ktorí opustili cestu

Niekoľkí žiaci opustili našu cestu. Niekoľkých som požiadal, aby odišli. Chcel by som povedať, že tí, ktorí nás opustili, odišli z jednej izby do druhej. Mám dve izby, ktoré mi patria. Ak by mali ostať v tejto izbe, rušili by ostatných, ktorí sú tu. Tak som ich požiadal, buď vnútorne alebo navonok, aby vstúpili do izby môjho univerzálneho srdca. Tá prvá izba je pre niekoľko vybraných, ktorí plačú po realizácii a sú pripravení dať realizácii najväčšiu dôležitosť. Tí, ktorí sú schopní bežať rýchlo, ktorí majú rovnakú úroveň, by mali ostať spolu. Tiger aj koza sú zvieratá, ale ako môžete dať spolu tigra a kozu?

Žiaci, ktorí odišli, alebo ktorých som požiadal, aby odišli, nezostávajú s niekoľkými vybranými v mojej rodine, ale zostávajú vo vnútri môjho univerzálneho srdca. Je niečo okrem univerzálneho srdca? Nie, nič. Tak ako môžeme povedať, že niekto odišiel z môjho srdca? Ale moje osobné srdce, ktoré skrýva aj Nekonečnosť a Nesmrteľnosť, je pripravené pomôcť tým, ktorí zostávajú v mojom člne. Je pripravené ponúknuť vám realizáciu, dokonalosť a uspokojenie čo najskôr, ako je len možné, zatiaľ čo ostatní budú musieť nejakú dobu počkať. Oni patria Večnosti. Ale vás volá Večnosť teraz. Pre vás už Hodina Boha udrela. Oni tiež dosiahnu cieľ, ale vy ste si uvedomili hodnotu času.