Kŕmenie duší žiakov

Verte mi alebo nie, každý deň kŕmim duše žiakov. Tak, ako je svätou povinnosťou matky každý deň nakŕmiť svoje deti, či už chcú jesť alebo nie, je mojou povinnosťou nakŕmiť moje božské deti, ktoré sú tu na Zemi, a tiež žiakov, ktorí už zomreli. Kŕmim aj mnohých, ktorí nie sú mojimi žiakmi, ale spoznali, kto som.

Niekedy vás navštevujem v jemnohmotnom tele, keď spíte. Ako zdravotná sestra prichádzam s najväčším súcitom, aby som zistil, či je všetko v poriadku a presvedčil sa, či vo vás nepracujú zlé sily. Keď vidím, že ste v poriadku, potichu odchádzam. Veľakrát ma vidíte, ale skôr než sa zobudíte, prídu iné sily a vy zabudnete, že som tam bol. Zážitok mojej prítomnosti môže trvať tri alebo štyri dni, ale keď nevedomosť ako oblak zahalí vašu myseľ, netrvá to ani päť minút.