Otázka: Ako sa môžeme správať k svojim bratom a sestrám s duchovne otvorenejším srdcom?

Sri Chinmoy: Zjednodušme túto otázku. Ako môžeme prejaviť svoju náklonnosť, lásku a záujem a zjednotiť sa so svojimi duchovnými bratmi a sestrami? V tomto bode si musíme uvedomiť, že sme všetci študenti. Každý deň sa modlíme a meditujeme, učíme sa viac od Najvyššieho. On nás učí každý deň, každú hodinu, každú minútu ako sa stať láskavými, milujúcimi, osvecujúcimi a napĺňajúcimi.

Len čo sa od Najvyššieho niečo naučíme, naše vnútorné bytosti sa okamžite snažia podeliť o toto poznanie s ostatnými. Hovoríme „druhí“, pretože sme sa s nimi ešte nezjednotili. Keď sa modlíme a meditujeme, získavame niečo. Ak sa o túto vec podelíme s ostatnými, okamžite sa zväčší. Čím viac sa delíme o svoje pozemské vedomosti, tým viac získavame. A keď sa podelíme o Nebeské poznanie, ktorým je múdrosť a jednota, nekonečne sa zväčší. Jedným svetlom, jednou lampou môžeme zapáliť inú lampu. Jednou lampou môžeme zapáliť dva plamene alebo tri plamene. Takto sa môžeme zjednotiť so svojimi sestrami a bratmi.

Ďalším spôsobom je vyniesť z vnútra na povrch celé slnko poznania, celé slnko múdrosti. Potom automaticky uvidíme každého z našich duchovných bratov a sestier ako plameň v tom slnku. Na druhej strane, každý plameň stelesňuje ďalšie slnko. Slnko samotné stelesňuje nespočetné plamene, a zároveň v každom plameni svitá nové slnko.

Keď sa pozeráme na svojich bratov a sestry, musíme ich vidieť ako presný prototyp nášho vlastného života, našej vlastnej skutočnosti. Musíme cítiť, že sú tu dve telá, ale iba jeden Cieľ a jeden Zdroj. Musíme si v každom okamihu pripomínať Cieľ a Zdroj, odkiaľ sme prišli a kam sa jedného dňa vrátime. Ak si to dokážeme zapamätať, automaticky budeme láskavejší, citlivejší, viacej milujúci, osvecujúci a napĺňajúci.

Hráš na violu a hráš aj na iné nástroje. Čo urobíš, ak počas hry vidíš, že jedna struna dobre nefunguje? Opravíš ju. Nesústredíš sa iba na jednu strunu, ale na všetky struny. Ak ti jedna struna robí problémy, nemôžeš hrať dobre. Podobne, snaž sa cítiť, že každý z tvojich duchovných bratov a sestier je ako struna v tvojom srdci.

Viola, na ktorú hráš, je tvojou vonkajšou skutočnosťou. Ale existuje aj vnútorná skutočnosť, vnútorná viola, na ktorú hráš každý deň, každú hodinu, každú minútu. Strunami tohto nástroja sú úprimnosť, jednoduchosť, pokora, čistota a božskosť. Keď na seba myslíš, predstav si, že si týmto nástrojom a tvojimi strunami sú úprimnosť, pokora, čistota, božskosť a tak ďalej. Ak odíde úprimnosť, ak nefunguje úprimnosť, celý nástroj je nepoužiteľný. Ak nefunguje struna čistoty, tvoja vnútorná hudba bude zničená. Musíš mať všetky struny v dokonalom poriadku. Ak ich dokážeš mať v dokonalom poriadku, len vtedy budeš spokojný. Ak ich dokážeš udržať v dobrom stave, môžeš mať jednu rodinu, jedno vedomie, jednu skutočnosť a jeden cieľ.